10 най-често допускани грешки при подготовка на проекти финансирани от ЕС

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие“)  публикува на интернет страницата си “10-те най-често допускани грешки от бенефициентите по ОП Регионално развитие“. Според екипа на Finansirane.eu списъка по-долу важи за подготовката на абсолютно всички проекти.

1. Непълно окомплектоване на проектното предложение
-Води до изпращане на искане за допълнения/разяснения от страна на Управляващия орган.
-Може да доведе до забавяне на процеса на оценка на проектното предложение.
-Непредставяне на исканите допълнения/разяснения в указания срок води до отхвърляне на проектното предложение от следващ етап на оценка.

2. Неправилно използване на принципа на партньорство
-Включването на недопустим партньор води до отхвърляне на проектното предложение;
-Включването на фиктивен партньор води до загуба на точки при техническа и финансова оценка;
-Включването на допустим партньор, който ефективно участва в дейностите по проекта може да компенсира липсата на опит или достатъчно капацитет от страна на кандидата или да допринесе за устойчивост на резултатите от проекта.

3. Включване на недопустими дейности
-Включването на недопустими дейности води до отстраняване на проекта от по-нататъшна оценка

4. Включване на недопустими разходи
-Включването на недопустими разходи води до отстраняване на проекта от по-нататъшна оценка

5. Оскъдно описание на предишен опит в изпълнението на проекти
-Необходимо е опитът по минали проекти да бъде подробно описан – с номер, име и стойност на проекта, роля на кандидата и продължителност.
-Опитът в изпълнението на подобни проекти доказва капацитета на кандидата

6. Недобро описание на съответствието на проектното предложение с нуждите и проблемите на целевата територия
-Нуждите на страната са толкова големи, че на Управляващият орган са необходими силни мотиви за одобряване на инвестиции в определена територия.
-В същото време кандидатът е най-близо до целевата територия и знае най-добре какви са нуждите на целевото население;
-Общинският план за развитие анализира нуждите на територията на цялата община, но в проекта е необходимо да бъде представен анализ на нуждите и обосновка на избора на конкретното населено място, в което се предлага да бъдат извършени интервенции.

7. Неструктурирано и непоследователно представяне на дейностите по проекта
-Описанието на дейностите по проекта показва до каква степен кандидатът е наясно със стъпките, които трябва да направи за изпълнение на проекта;
-Липсата на добра обосновка за всяка дейност, и на логическа последователност на дейностите може да доведе до отпадане на проектното предложение

8. Неспазване на законодателството за възлагане на обществени поръчки
-Предвидените обществени поръчки трябва да бъдат надлежно описани в проектното предложение;
-Недопустимо е сключването на договор с изпълнител без да е спазена процедура по Закона за обществените поръчки, Наредбата за малките обществени поръчки или ПМС 55/12.03.2007 г.

9.Невключване на задължителни дейности по проекта
-Дейностите за информация и публичност и одит са задължителни за всеки проект

10.Грешки при изготвяне на бюджета на проектното предложение
-Грешки във формулите;
-Несъответствие на бюджетни пера с описаните дейности и екип на проекта ;
-Неспазване на заложените лимити за отделни бюджетни пера – информация и публичност, човешки ресурси, организация и управление, одит на проекта.

4 Comments
 1. Reply
  Велимира 06.12.2015 at 20:44

  Здравейте, искам да попитам село Гарван община Габрово влиза ли програмата за развитие на селски туризъм?

  • Здравейте,

   село Гарван и община Габрово не попадат в списъка със селски райони. В рамките на област Габрово, допустимите общини са следните: Дряново, Севлиево, Трявна.

 2. Здравей Димитър,

  Въпроса Ви изисква консултантски отговор, Може да Ви бъде направен анализ персонално за вашия казус това означава, че ще имате пълни насоки на етапите за подготовка на документи до етап подготовка на проект за финансиране към програма „Развитие на селските райони”.

  При желание от ваша страна заповядайте в нашия офис.

 3. Искам да разбера повече за етапността при подготовката на документите.
  Примерно: имам имот 2,5дка. в регулация(жилищен статут).
  Въпросът ми е: първо правя въпросният проект и кандидатствам по програмата за ВЕИ или предварително трябва да се прави ПУП и изготвяне на необходимите документи за смяната на предназначението.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0