Начало / Акцент Евро Финансиране / 100% финансиране за иновативни решения

100% финансиране за иновативни решения

Стартира приема по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“.

Процедурата е насочена към осигуряване на възможности за засилване и разширяване на връзките между образователните, научните звена и бизнеса, като се създадат съответните механизми за практическото реализиране на иновативни решения в практиката. Подмярката предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ. 

Допустими кандидати са Оперативни групи, учредени като дружества по 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Членовете в групата могат да бъдат:

 • Регистрирани земеделски стопани;
 • Нучни институти  или Държавно предприятие „Научно-производствен център“;
 •  Висши училища с акредитации по професионални направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“,“Животновъдство“, „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“ и „Науки за земята“;
 • Юридически лица с нестопанска цел и предмет на дейност: Преработвателна промишленост или Производство на вина от грозде;
 • Еднолични търговци и юридически лица консултантската дейност в областта на селското стопанство или храните и НССЗ;

 

Важно!Оперативната група задължително включва най-малко един земеделски стопанин и един научни институти или Държавно предприятие „Научно – производствен център“ или висше училище.

Общият размер на БФП е разделена на ДВЕ:

 1. За проекти с потенциал за иновации в областта на превенцията и подобряването на здравословно състояние на животните в земеделските стопанства – 3 911 600 лв.
 2. За останалите проекти – 35 204 400 лв.
Максимален размер на допустимите разходиМаксимален размер на текущите разходи за всяка годинаПроцент на финансиване 
880 110 лв.68 453 лв.100 %

Допустимите разходи по процедурата са разделени на три групи:

ВИЖ ТУК -ГРУПА - 1

ВИЖ ТУК -ГРУПА - 1

Група I – Текущи разходи за осъществяване на сътрудничеството във връзка с изпълнение на иновативния проект за:

а) възнаграждения, здравни и осигурителни вноски – за лица, изпълняващи дейности,свързани с функционирането на оперативната група;

б) наем на един офис за дейностите за осъществяване на сътрудничеството;

в) закупуване на офис оборудване;

г) канцеларски материали;

д) командировки на лицата, изпълняващи дейности, свързани с функционирането наоперативната група;

е) ток, вода, интернет и телефон за офиса по буква „б“.

ВИЖ ТУК -ГРУПА - 2

ВИЖ ТУК -ГРУПА - 2

Група II – Преки неинвестиционни разходи за изпълнение на проект, които включват:

а) възнаграждения, включително здравни и осигурителни вноски, за лица, които участват в изпълнението на проекта и са наети на трудово или на служебно правоотношение от член на оперативната група;

б) разходи за командировки;

в) разходи за предоставени от членовете на Оперативната група за нуждите по проекта – земеделска техника, машини, сгради, оборудване и земеделски площи;

г) разходи за закупуване на препарати, торове, семена, посевен и посадъчен материал, фуражи и медикаменти;

д) разходи за услуги – проучвания, анализи (вкл. свързани със софтуер), изследвания, проучвания за осъществимост, тестове, както и други дейности свързани с проекта;

е) разходи за наем и аренда на земеделски площи и сгради за нуждите на проекта;

ж) разходи за участие на екипа на оперативната група, посочен в т. 9 от формуляра за кандидатстване, в дейности за популяризиране на резултатите от иновативния проект,включително чрез мрежата на ЕПИ на ЕК;

з) разходи за създаване и поддържане на интернет страница на оперативната група във връзка с изпълнение на проекта;

и) разходи за разпространение на резултатите от проекта, съгласно описаните в проектното предложение форми и методи;

ВИЖ ТУК -ГРУПА - 3

ВИЖ ТУК -ГРУПА - 3

Група III – Преки разходи, необходими за изпълнение на иновативния проект, приложими за следните активи:

а) софтуер и право на ползване на софтуер;

б) компютри и периферни устройства за тях;

в) мобилни устройства – таблети и дронове;

г) дигитални устройства;

д) специфично оборудване и/или апаратура, която е обоснована, като ключова за изпълнение на целите по проекта.

Приоритет получават иновативни проекти с принос за:

 1. Прилагане и разпространение на нови продукти, процеси и практики;
 2. Оперативните групи притежаващи капацитет за изпълнението на целите на проекта;
 3. Прилагащи интерактивен подход и чиито резултати са приложими за производството или преработка на земеделска продукция;
 4. Предвиждащи форми и методи за разпространение на резултатите достигащи до широк кръг земеделски стопани;

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

София 02 489 69 59 Пловдив 0879 373 335 Варна 0888 580 069

 

ВИЖ СЪЩО

Очаквани процедури през 2020г. за над 315 млн.лв.

През 2020 година ще бъдат обявени процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.