100% финансиране за иновативни решения

[dropcap]С[/dropcap]тартира приема по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“.

Процедурата е насочена към осигуряване на възможности за засилване и разширяване на връзките между образователните, научните звена и бизнеса, като се създадат съответните механизми за практическото реализиране на иновативни решения в практиката. Подмярката предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ. 

Допустими кандидати са Оперативни групи, учредени като дружества по 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Членовете в групата могат да бъдат:

 • Регистрирани земеделски стопани;
 • Нучни институти  или Държавно предприятие „Научно-производствен център“;
 •  Висши училища с акредитации по професионални направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“,“Животновъдство“, „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“ и „Науки за земята“;
 • Юридически лица с нестопанска цел и предмет на дейност: Преработвателна промишленост или Производство на вина от грозде;
 • Еднолични търговци и юридически лица консултантската дейност в областта на селското стопанство или храните и НССЗ;

[box type=“shadow“ align=“aligncenter“ class=““ width=““] 

Важно!Оперативната група задължително включва най-малко един земеделски стопанин и един научни институти или Държавно предприятие „Научно – производствен център“ или висше училище.[/box]

Общият размер на БФП е разделена на ДВЕ:

 1. За проекти с потенциал за иновации в областта на превенцията и подобряването на здравословно състояние на животните в земеделските стопанства – 3 911 600 лв.
 2. За останалите проекти – 35 204 400 лв.
Максимален размер на допустимите разходи Максимален размер на текущите разходи за всяка година Процент на финансиване 
880 110 лв. 68 453 лв. 100 %

Допустимите разходи по процедурата са разделени на три групи:

[toggle title=“ВИЖ ТУК -ГРУПА – 1 “ state=“close“]

Група I – Текущи разходи за осъществяване на сътрудничеството във връзка с изпълнение на иновативния проект за:

а) възнаграждения, здравни и осигурителни вноски – за лица, изпълняващи дейности,свързани с функционирането на оперативната група;

б) наем на един офис за дейностите за осъществяване на сътрудничеството;

в) закупуване на офис оборудване;

г) канцеларски материали;

д) командировки на лицата, изпълняващи дейности, свързани с функционирането наоперативната група;

е) ток, вода, интернет и телефон за офиса по буква „б“.

[/toggle]

[toggle title=“ВИЖ ТУК -ГРУПА – 2 “ state=“close“]

Група II – Преки неинвестиционни разходи за изпълнение на проект, които включват:

а) възнаграждения, включително здравни и осигурителни вноски, за лица, които участват в изпълнението на проекта и са наети на трудово или на служебно правоотношение от член на оперативната група;

б) разходи за командировки;

в) разходи за предоставени от членовете на Оперативната група за нуждите по проекта – земеделска техника, машини, сгради, оборудване и земеделски площи;

г) разходи за закупуване на препарати, торове, семена, посевен и посадъчен материал, фуражи и медикаменти;

д) разходи за услуги – проучвания, анализи (вкл. свързани със софтуер), изследвания, проучвания за осъществимост, тестове, както и други дейности свързани с проекта;

е) разходи за наем и аренда на земеделски площи и сгради за нуждите на проекта;

ж) разходи за участие на екипа на оперативната група, посочен в т. 9 от формуляра за кандидатстване, в дейности за популяризиране на резултатите от иновативния проект,включително чрез мрежата на ЕПИ на ЕК;

з) разходи за създаване и поддържане на интернет страница на оперативната група във връзка с изпълнение на проекта;

и) разходи за разпространение на резултатите от проекта, съгласно описаните в проектното предложение форми и методи;

[/toggle]

[toggle title=“ВИЖ ТУК -ГРУПА – 3 “ state=“close“]

Група III – Преки разходи, необходими за изпълнение на иновативния проект, приложими за следните активи:

а) софтуер и право на ползване на софтуер;

б) компютри и периферни устройства за тях;

в) мобилни устройства – таблети и дронове;

г) дигитални устройства;

д) специфично оборудване и/или апаратура, която е обоснована, като ключова за изпълнение на целите по проекта.

[/toggle]

Приоритет получават иновативни проекти с принос за:

 1. Прилагане и разпространение на нови продукти, процеси и практики;
 2. Оперативните групи притежаващи капацитет за изпълнението на целите на проекта;
 3. Прилагащи интерактивен подход и чиито резултати са приложими за производството или преработка на земеделска продукция;
 4. Предвиждащи форми и методи за разпространение на резултатите достигащи до широк кръг земеделски стопани;

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“http://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]София 02 489 69 59[/button]

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]Пловдив 0879 373 335[/button]

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]Варна 0888 580 069[/button]

 

1 Comment
 1. Reply
  Чавдар Георгиев 30.09.2020 at 12:54

  Здравейте,
  Притежаваме патент рег. № 67032 В1 (от 24.04.2020 г.) – за преработка на отпадъци от опаковки до строителни и мебелни плоскости. Разполагаме и с площадка, където да се организира производството. Търсим финансиране в размер на около 1,2 – 1,5 млн. евро (зависи от конкретната комплектация на оборудването)Може ли да осигурите такова финансиране ?

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0