На  19.07.2019г. Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.007 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, мярка 5.4 „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури”.

В тази връзка искаме да ви запознаем с реализираният проект на „ФИШ ЕКСПРЕС“ по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури” с помощта на консултантска фирма novek .

За информация, по процеса на възникването на идеята и реализация и, се обърнахме към мениджър – европейски програми и проекти от консултантска фирма novek , който е участвал в изготвянето и управлението на проектното предложение.

Бихте ли ни дали повече информация как  „ФИШ ЕКСПРЕС“ стига до идеята за създаване на проект за преработка на аквакултури в град Пловдив?

През 2014 г. „Фиш експрес“ започва работа в град Пловдив на място, което не e подходящо за търговия и още по-малко за обработка на риби. Собственикът решава да наеме складови площи, което допълнително разпокъсва бизнес процесите. Решението е компанията да се изнесе извън града и през 2015 година Илиян Григоров купува парцел на около 4 километра от Пловдив, с добра пътна връзка към магистралата и към града.

Собственикът иска да създаде предприятие за обработка, производство и търговия с морска риба и рибни деликатеси край Пловдив, по последните технически и технологични тенденции за сектора. За целта е необходимо да вложи доста парични средства за създаването на желаното предприятие. Собственика Илиян Григоров решава да потърси финансова помощ и така достига до идеята за европейско финансиране и връзката с нас.

Каква е финансовата помощ която „Фиш експрес“  получава?

След кандидатстване по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури”,  „Фиш експрес“  печели финансиране на проект  за „Изграждане на предприятие за преработка на риба и рибни продукти“ от Програмата за морско дело и рибарство на стойност 1.829 млн. лв. От тях 686 хил. лв. са с европейско финансиране от Европейския фонд за морско дело и рибарство. Други 228.6 хил. лева са национално съфинансиране. Общо от програмата получава  914 600 лв., което е половината от цялата сумата по проекта. За останалата сума от 914 400лв., която трябва да бъде вложена от собственика, е сключен 9-годишен банков кредит при 3% лихва, което е сериозно, но  поносимо напрежение.

За какви разходи собственика използва получената финансова помощ?

Собственика влага средства в изграждането на сградата, която се състои от две основни части – производствена и административна, в закупуването на необходимите машини за производството, необходимото обзавеждане за помещенията и хладилни автомобили.

Всяка седмица специализираните хладилни автомобили на фирмата пътуват 2-3 пъти до Гърция, а за по далечните дестинации се наема допълнително и специализиран хладилен транспорт. Освен от Гърция тя пристига тук също и от Испания, Дания, Румъния. Целта на компанията е да добавя по-висока стойност върху цената на рибата чрез нейната заготовка и преработка.

Следващата крачка, която предприема собственикът на „Фиш експрес“, е да разработи и авторски рецепти за полуготови и готови рибни продукти.  Амбицията е с новите си продукти компанията да стъпи на европейския пазар. Фирмата има около 15 европейски доставчици, които биха могли да станат и клиенти. Така ще се разшири продуктовия асортимент на фирмата, ще се увеличат приходите и конкурентноспособността и на пазара.

Какви са приоритетите на мярка 5.4 ?

Приоритетите на мярката са свързани със създаването на работни места и запазването на съществуващите. Това е приоритет за всички програми отпускащи европейска финансова помощ, за подпомагане на борбата с безработицата. С инвестицията на „Фиш експрес“ се разкриват нови 12 работни места и днес общият брой на заетите е 18 души.

Друг компонент от приоритетите е и опазването на околната среда, чрез третиране на отпадъци и икономия в използването на енергия. „Фиш експрес“ има  изградена фотоволтаична система и котелна инсталация на пелети, за екологично  производството на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Приоритет още по мярката са подобряване на условията за труд, преработката на собствен улов или аквакултури и видове с добър или с много добър пазарен потенциал.

ГрупаФАО кодВидПазарен потенциал
Шаранови  видовеFCGАмур (бял)Добър
BKCАмур (черен)Добър
CGOКаракуда (сребриста)Добър
SVCТолстолоб (бял)Добър
BICТолстолоб (пъстър)Добър
FCPШаранДобър
Пъстървови видовеTRSПъстърва (балканска)Много добър
TRRПъстърва (дъгова)Добър
SVFСивенДобър
SALСьомгаДобър
Сомови видовеPGZПангасиусНезадоволителен
ITPСом (американски,канален)Задоволителен
CLZСом (африкански)Добър
SOM(европейски)Много добър
Други хищни сладководни видовеGIPБарамундиНезадоволителен
FPPБяла риба (сулка)Много добър
ELEЕвропейска речна змиоркаМного добър
FPEКостур (речен)Добър
FPIЩукаДобър
Есетрови видовеPAMВеслоносМного добър
APGЕсетра (руска)Много добър
APBЕсетра (сибирска)Много добър
HUHМорунаМного добър
APEПъстругаМного добър
APRЧигаМного добър
STUДруги есетрови видове (хибриди,бестер и др.)Много добър
 Черен хайверМного добър
Морски видовеTURКалканМного добър
BSS,SBHЛаврак (европейски,слънчев и др.)Добър
SBGЦипураДобър
Мекотели и ракообразниAYSЕвро-американския речен ракМного добър
CRDЕзерен ракМного добър
 Скариди(топловодни)Много добър
 Скариди(студеноводни)Много добър
MSMЧерна морска мидаДобър
Водорасли Висши водорасли (кафяви,червени и зелени)Добър
 Нисши водорасли (спирулина,хлорела,хематококус)Добър

Може ли да ни разкажете за изготвянето и управлението на такъв вид проект?

Изготвянето на проектите е свързано с много бумащина и работа с различни държавни и частни институции. Документацията, която трябва да бъде подготвена от кандидата е обемна и хората предпочитат да се обръщат към нас, като консултанти за съдействие.

Ние от консултантска фирма novek предлагаме помощ във всеки един етап по проекта   – от възникването на идеята до нейното изпълнение. Екипът на novek притежава над 10 годишна експертиза в подготовката и управлението на проекти по Европейски програми, като обединява голяма мрежа от специалисти (архитекти, проектанти, технолози, доставчици и строители). По този начин сме единствената организация в България, която може да предостави цялостно решение при подготовката на печеливш проект и неговото изпълнение.

Относно управлението това беше една от първите мерки, чието кандидатстване беше през системата ИСУН. Имахме цялото съдействие от страна на управляващия орган и заедно се справихме с новостите в системата.

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0