34% от бюджета на ПРСР се разходва за укрепване на екосистемите

България е една от най-богатите на биологично разнообразие държави членки на ЕС, като е на трето място по процент от националната територия, която попада в европейската екологична мрежа Натура 2000 (34.4%). Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева по време на откриването на семинар на тема: „ОСП на кръстопът: Единство в устойчивостта прави силата“.

По отношение на Първи стълб, заместник-министърът припомни, че  реформата на ОСП за периода 2014-2020 г. въведе задължителен зелен компонент в директните плащания. Всяка година 30% от бюджета за директни плащания на България е предназначен за тази екологична схема.

През настоящия програмен период, по Втори стълб,  в  Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., България е разработила набор от мерки, чиято цел е да се насърчават и стимулират земеделските стопани при извършване на селскостопанска дейност да съобразяват режими и изисквания, които водят до подобряване на консервационния статус на местообитанията и предотвратяване на тяхната деградация. Вергиния Кръстева  подчерта, че около 34% от общия бюджет на Програмата  е насочен към мерки, които допринасят към Приоритет 4 „Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство“.

В рамките на бъдещата ОСП след 2020 г. се очаква да бъде засилен приносът на политиката към въпросите, свързани с околната среда, по-специално по отношение на борбата срещу изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. Предвижда се да бъде повишен и приноса към ефективно оползотворяване на  природните ресурси, управлението на водите и биоенергията, каза още заместник-министърът.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0