577 проекта по мярка 4.1, получили минимум 39 точки, вече се договарят

77 биологични стопанства в преход получиха по мярка 4.1 шанс, който няма да се повтори

SmallFarming090713577 проекта от всички разпределени за обработка заявления за подпомагане по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 вече са със сключени договори или предстои подписването им. Одобрената субсидия по тях е в размер на 256 386 878 лв., което е 87 на сто от определения със заповед на министъра на земеделието и храните бюджет за прием.

Обобщените данни сочат, че преобладаващата част от одобрените към момента проектни предложения, са насочени изцяло в сектор „Растениевъдство” – 369 или 70% от всички обработени заявления. 27 на сто (142 проекта) са в сектор „Животновъдство”, а останалите 2% ще се изпълняват едновременно в двата сектора.

Субсидията за проектите в сектор „Растениевъдство” е 113 829 892 лв., от които 12% или 13 936 767 лв. са насочени към приоритетната за подпомагане дейност с направление „Етерично-маслени и медицински култури”. Останалите 88% са безвъзмездна финансова помощ за подпомагане на дейности по производството на земеделски продукти от сектор „Плодове и зеленчуци”. 21 на сто от одобрените проекти, които се равняват на 77 броя, са на стопанства в преход към биологично производство, за което бенефициентите са представили сключени договори за сертификация и контрол или са вече сертифицирани производители на биологични продукти. Финансова помощ в рамките на подмярка 4.1 ще бъде предоставена и за отглеждане на зеленчуци – оранжерийно производство.

68 544 421 лв. или 37 на сто от общия размер на одобрената субсидия са за подпомагане на земеделски производители, чиято дейност е насочена изцяло в сектор „Животновъдството”. Основната част от проектите (55 броя) са за производство на сурово краве мляко, като инвестициите са насочени към достигането на съответния стандарт в областта – технологично обновяване на съществуващи кравеферми, подобряване на сградния фонд, както и към закупуване на земеделска техника за обработка на почвата с цел добив на продукция за покриване на собствените нужди на фермите.

Финансова помощ ще бъде предоставена още за модернизиране на ферми с направление овцевъдство (за мляко и за месо) – 25 броя, птицевъдство (бройлери за угояване и за яйца) – 3 броя, говедовъдство – 2 броя, свиневъдство – 2 броя и пчеларство – 18 броя, както и за създаване на нова щраусова ферма. Одобрени са проекти и за производство на козе и биволско мляко. Част от одобрените проекти в сектор „Животновъдство” са за производство на биологични продукти, предимно за производство на био пчелен мед.

Земеделските производители, чиято дейност е насочена към смесени сектори – комбинация от растениевъдство и животновъдство, ще получат финансова подкрепа в размер на 2 345 595 лв.

Обработката на заявленията по подмярката продължава. Към момента се разглеждат проекти, оценени с минимум 39 точки.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0