6-ти Международен конгрес и изложба за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европа

14-16 април 2010, Интер Експо Център София, Организатор – Виа Експо ООД, Стратегически партньор – Германия, Фокус страна – Италия

ee_logo107x-107

Целта на събитието е да насърчи инвестициите за енергийна ефективност и използването на  възобновяема енергия в Региона. В момента Европа е световен лидер при разработването и приложението на ЕЕ и ВЕИ проекти за устойчиво развитие. Затова и конгресът ще акцентира върху добрите практики в тази област и интелигентното използване на енергията.

Конгресът:

За първи път в програмата на конгреса е включена темата Електромобилност – електромобили, електровелосипеди, хибриди, алтернативни горива, мобилни системи за съхранение на енергията. „Енергийна независимост на общините” и „EE & ВЕИ инвестиции и финансиране в Югоизточна Европа” са другите нови акценти в програмата на форума.  Темите, които ще се дискутират, са: Енергийна ефективност, Електричество от ВЕИ източници (слънце, вятър, геотермална енергия),  Отоплителни и охлаждащи системи на база ВЕИ, Нови световни тенденции за двойно и тройно приложение на ВЕИ системи за повече ефективност.

Изложбата:

Силното участие на чужди компании  –  за трета поредна година Германия е със самостоятелен павилион, а Австрия, Финландия и САЩ ще организират групово участие. Фирми от България, Израел, Гърция, Дания, Унгария  и Словакия ще представят оборудване и услуги за ЕЕ и ВЕИ – планиране, проучване и проектиране, финансиране, инсталиране и нови технологии.

Предварителна програма

Изложба

Брошура

2 Comments
 1. Reply
  инж.Ганчо Делев 06.04.2010 at 12:32

  Стига с този “ академичен тон“ това е било световното ниво и това е нашето „дередже“.Време е да излезете от лабораторните експерименти по системи CPV-HOK-VV и да започнат да се влагат ЗА нуждите на бизнеса-биоземеделието. Вие там „ГОРЕ“ време е да се разтропате в полза на бизнеса ,за да я има България!!!Трябва незабавно да „закопаете дълбоко в душите си“ алчност,завист и простотия кацеларска и да предоставите средствата от еврофондовете! ТЪРПЕНИЕТО НИ Е НА ИЗЧЕРПВАНЕ!!!!!!!!!!!!!!

 2. Reply
  Assoc prof. eng. Emil P. Minev, Ph.D. 22.02.2010 at 1:50

  Иновативни, съвременни и перспективни хобридни и комплексни слънчеви и ветрови инсалации – СРV-НОК-VV
  Мултифункционалното и конструктивно интегрирано използване на ВЕИ – слънце,вятър, вода, биомаса което да се съчетае иновативно със съвременнота и перспективно климатизирано екоземеделие – оранжерийни и животновъдни комплекси, комбинирано с концентраторна високоефективна хелиостатична когенеративна „СРV-НОК-VV фотоволтаика“ е изключително наложително за нашата страна. В настоящия момент в Р.България се лансират морално остарели ВЕИ инсталациии които са физически непригодни за Слънчево – ветровата енергийна обстановка на териториятяа ни.Например – зясега се внесоха само един тип вятърни инсталации тип „самолетна перка“ и от от производители специализирани само в посочения тип. Те обаче главно са пригодни например за Германия, Източните брегове на Атлантическия океан и някои части от Западна Европа, но за бързо сменящ посоката си слаб вятър какъвто е в региона на Р. България не са подходящи!!! Затова ефективността им в настоякия момент реално е около 5 пъти по ниска от заявената от доставчиците и търговците на „вятърни перки“. Те са си взели парите и излъгаха, че нашата ветроенергетика може да генерира гигантски мощности от ВЕИ. В настоящия момент се появиха съвременни и перспективни нови типове ветрови инсталации. Те са за разнопосочен вятър и стартират заработа в генераторен режим /от скорости около 1,8 – 2,3 метра за секунда/. Тези съвременни иновативни и перспективни ВЕИ инсталации се изполват заедно с интегрирани соларон енергийни инсталации за използване на концентрирано слънчево лъчение. Новоте инсталации за нискоскоротен вятър и са за вятъра от градските ни и магистрални зони, за нашето Черноморие. Те са от нов тип – комплексни ВЕИ системи тип винтови Савониус – Дариус, перспективни ветрови генератори с хоризонтални или вертикални ротори тип Флетнер /използващи ефекта на Магнус/ и други подобни, дори с такива с плазмено обтичане на силовите си аеродинамичните профили. Идеите за развитие на ВЕИ-енергетиката тряБва да са в направление мултифункционалност и комплексност и хибридизация със съществуващата класическа енергетика. Те трябва да бъдат и съобраени с мерките за оперативните програми на ЕС. Например ОППР-Развитие на селските ни региони – мярка 311, мярка 312 и също мярка 121 и мярка 142 от ОППР за селските региони. Могат да се ползват и осите от ОППР Развите на околната среда и ОПРР – Регионално развитие. Възможно е и интергиране с електрифицирането и енергизирането на пътната инфраструктура – магистрали, дори и третокласни пътища. Тогава могат да се ползват за финансиране и комплексно с ОПРР за транспорт. Възможно е да се ползва за иновативните ВЕИ инженерни комплексни инсталации ОПРР- Конкурентоспособност и ОПРР Развитие на Човешки ресурси при комбиниране с ОПРР за регионално развитие на малките и средни общини. В много от оперативните програми ОПРР, обаче и за съжаление не всичко е показано ясно, как ВЕИ и мерките за саниране на сградов фонд и енергийната ефективност оптимално да се използват. Така например, за селските региони парите за финансиране на отделни соларно-енергийни РV-проекти по мярка 311 и 312 са малко, а не се изисква да има явен бонус при реализиране на условието за комплексност и хибридизация с развитие на стандартно и иновтивно земеделие – така нареченото „климатизирано екоземеделие“. Това мероприятие заедно с мерките за активно озеленяве с участие на активно торене и поливно земеделие е изключително направление по екологична важност. така например създаване то на нови горски масиви с иновативно аерокондензационно поливане и с добавка на води съдържащи въглероден двуокис като тор е с бонус за „землени сертификати – еквиваленти наспестени парникови газове. Тогава в оранжерийно производство намира място и изгарянето на на място на биомасата с когенереация тъй като въглеродния двуокис като въглена киселини тор за растенията се елиминира и дава добиви от земделдска продукция целогодишно. Тъй като такива иновативни идеи дават много възможности ВЕИ да са комбинирани с резервен, върхов, акумулиран и алтернативен енергиен източник – например и с когенерация за захранване на оранжерия с топлина или животновъден комплекс даващ биогаз и остатъчен въглероден двуокис. Последните продукти могат да се ползват в транспорта за биогаза, за когенерация и въглеродния двуокис да се ползва като тор за растенията в условията на оранжериите – еко-климатизирано земеделие. При инженерно технологично хибридизиране и развитие на естакадните конструкции във височина на слънце-вятър-вода съоръженията за ВЕИ и соларните инсталации под тях с просвети над 4- 6 метра се развива оранжерийно производство или комплексно животновъдство. Така се постига максимален икономически ефект и тогава дори не е необходимо включване на ВЕИ инсталации към енергопреносната мрежа за продажба на електричество. То може да се ползва на място, а получените продукти от климатизираното екоземеделие и модерното животновъдство да дава по-висока норма на печалба от продажбата само на електрическа енергия. В настоящия момент когенерацията и комплексното слънце – вятър ВЕИ хибридизиране се съчетава и с добив на водород и на синтетичен петрол и синтетични биопетролни деривати. Те се получават от отпадна селско стопанска продукция -царевичак, слама, торови маси от животновъдството, зелена биомаса, по иновтивни нови технологични цикли. такива се резонасния термо електрокатализ с помощта на модифицирани алумосиликати – у-зет зеолити заедно с каталитично и термично преобразуване на отпадна от селското стопанство биомаса. Също – много важно е да се спомене, че не се променя статута на земеделската земя, когато се работи по мярка 121 или 142 за новостартиращи земеделски производители и няма да се попилеят над 0,5 милиона земеделска земя, защото както се знае, вече се и появи такава много негативна тенденция от лошата фотоволтаика – например в проектите тя се реализирана с РV от най- неефективния и остарял морално тип – наприомер неподвижни алфасишлициеви от аморфен силиции стъкла. Последните са с плачевно ниско к.п.д. и много лесно се разрушават и имат отчайващо нисък живот – около 1- 2 години. Търговците разбира се търгуват с емисиите за парникови газове / 1 една единица СО2 газ равна на 1 тон еквивалент се търгува на 5 европейски борси по 9-11 Евро. България има права над 40 милиона ЕПРГ квоти от парникови емисии годишни. Борсовата спекулазия носи приходи на малко хора бросвои спекуланти около 1,2 милиаарда Евро на година и тези пари излитат от нашата страна без полза за населението. Затова търговците и борсовите спекуланти могат да спечелят, а народа и държавата ни да изгуби. Борсовите посредници въобще не ги интересеува, дли РV тата ще работят ефективно или не. Контролът е спътников и фючърсен. Борсовите правила са особени – фючърсни и не отчитат реалната ВЕИ-енергийна обстановка в страната ни. Сега за да има ефективност за икономиката ни трябва да се преминава на комплексни и хибридни съвременни и перспективни СРV-НОК-VV соларно енергийни инсталации. Те ползват френелови окноцентратори – от планарен тип оптика, ползват СРV – чипове с висока ефективност – над 40 – 42 % к.п.д. от галиево- арсенидни хетеропреходи и силицят вече е покрит с кадмий- телурид, галиев арсенид легиран с индий, фосфор и т.н. – мулти джункн СРV системи. Те вече са и по- евтини от стандартните стари силициеви панели. Целинет на съоръженията приведени към 1 Ват пик соларна мощност са вече около 0,8- 1,2 ват пик и за номинална соларна мощност и 1,2 – 13 Евро и със съпътстваща хелииостатична двуосна инфраструктура за следене на слънцето и допълните машини стигат окол 1,8 – 2,3Евро на ват номинална пряко огряваща апертурите на хелиостатните оптични полета соларна пълноспектърна мощност. Такива нови типове СРV- ионсталации се появиха на експериментално ниво в с. Градина – Първомай – ФСЕ Слънчева енергетика, Иновационно дружество -АД заедно с Оргтехника – г. Силистра, Ирис – ООД с Технооптикс – ООД – България. Използват се галиево-арсенидни СРV-чипове с мощности от 20 и 39 вата, напрежение около 2,6 – 2,7 Волта и ток от 6 до 12 ампера – разработки на американските фирми – на ЕМКОР, на Спектролаб на Боинг, японската фирма Шарп, на Дайдо – стиил – тайван, на Южна корея, Йокохана – Япония, на концентрикс солар- Германия и на Франция и други. Използва се и българска френелова планарна концентраторна оптика с концентричен растер и френелова концентраторна оптика от различен вид – комбинирано с линеен и концентричен растер и чуждестранен произход. Изполват се и големи оптични концентратори с лещи с концентричен растер с апертурна площ 1 квадратен метър – тайванско производство. Фирмата тошиба от Япония вече разработи лещи френелови планарни с концентричен растер с размер с диаметър 2,2 метра и най-големи за соларни концентраторни пещи с размер 3,4 метра диаметър. Това са гигантски лущи с огромна плътност на радиация та на 12 000 хъти концентрация в петната си на фокалните зони и температури на 5000 градуса по Целзиюй ефективно загряване. Бъдещето на тези инсталации СРV-НОК-VV е много голямо за голямата соларно ВЕИ енергетика.
  Развиват се малки и големи инсталации за различни ВЕИ – цели.
  Сега, на 2-3 февруари в Сан Диего – САЩ се състоя голям конгрес по СРV соларна фотоволтаика. развиха се перспективи за следващите 20010 – 2012 година пазарния дял на СРV да достигне 67 – 70 милиарда долара в цял свят и да отнеме отпазара на стандартните рV нискоефективни инсталации за добив на енергия над 27-28%. Това е една мощна експанция на новите и перспективни типове соларно-енергийни инсталации. СРV по тези методи се съцчетават с когенерацията на високопотенциална топлина и дават възможност да се интегрират конструктивно и оновативно с водородните крлетки и да се ползват масово и в транспорта – автомобилен, въздушен – дирижабълен и корабен.
  16. февруари 2010 г.
  София доц.д-р инж. Емил Петров Минев – ФСЕ Слънчева енрегетика и ИЕХЕС – Българска академия на науките.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0