82 858 124 лв. предоставя Оперативна програма „Регионално развитие“ туристическите атракции

От 30.06.2009 до 16.00 часа на 4 септември 2009 г. 148 общини ще могат да кандидатстват по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за развитието на туристически атракции”. Схемата е по Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 “Устойчиво развитие на туризма”, операция “Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 82 858 124 лв. От тях 70 429 405 лв. са съфинансиране от Европейския Фонд за регионално развитие, а 12 428 719 лв. са национално съфинансиране.

Схемата ще подкрепи развитието на конкурентноспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
Развитие на природни, културни и исторически атракцииреставрация, консервация, експониране, оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация и др.

Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите (туристически пътеки и пътеки на здравето, маршрути за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, посетителски информационни центрове)

Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещението им (пътища/улици за достъп, детски площадки, съоръжения за отдих и спорт с нестопанска цел, паркинги, зелени площи, тоалетни, осветление, малки съоръжения за събиране на отпадъци, комунални услуги, съоръжения, обслужващи туристическата атракция и посетителите, достъп за хора с увреждания, необходими за развитието на цялостен туристически продукт)

Съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции
Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко отношение към подкрепяните атракции (организиране на събития в района на атракциите, маркетингови и рекламни дейности).

Източник: Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Екипът на Finansirane.eu може да Ви съдейства при управлението и изпълнението на проекта Ви за финансиране!

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0