User Posts: Цветослава Танчева
0

До 19.05.2017 г. всички желаещи имат възможност да представят проектни предложения по процедура "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия". ...

0

Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти "Развитие на клъстери в ...

0

До 10.09.2016 г. всички заинтересовани лица могат да изпратят предложения и коментари по документацията по процедура за подбор на проекти "Развитие на клъстери ...

0

Кандидатите, по процедура "Енергийна ефективност за малки и средни предприятия", имат ангажимент да изготвят енергиен одит по образец и да го представят за ...

0

Крайният срок за подаване на проекти по Процедура "Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП" е 15.08.2016 г. Всеки желаещ да кандидатства трябва да ...

0

Днес Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд "Земеделие" заявиха официално, че средствата от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 не ...

0

Стартира дългоочакваната процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия". Всички желаещи имат възможност да подадат ...

0

Политиката за подпомагане на малките стопанства започва през месец април със стартирането на Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от ...

0

Религията е система от вярвания, културни ценности и мирогледи, които свързват един народ. Запазването на духовния и културен живот на населението е от важно ...

0

Поради големия интерес по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Управляващият орган внесе ...

Browsing All Comments By: Цветослава Танчева
Compare items
  • Total (0)
Compare
0