Masonry Grid

Нови възможности с подмярка 6.4.2 за земеделските производители

Нови възможности за земеделските производители по мярка 6.4.2

Ако сте земеделски производител и сте решили да разширите дейността си в област, която е далеч от земеделието, то сега имате нови възможности с подмярка 6.4.2 да го постигнете. Виндикативната годишна ...

Вертикално земеделие – Да започнем да мислим нагоре

вертикално земеделие

Вертикално земеделие помага да се избегнат загубите и да се развива производството на земеделски храни в градска среда. Вертикално земеделие като успешен бизнес. Когато говорим за ферма, често си ...

„ЕКОМАТ“ООД – възстановяване на животновъдни стопанства чрез финансиране от ЕС

„ЕКОМАТ“ООД – възстановяване на животновъдни стопанства чрез финансиране от ЕС

 5/5 Във връзка с биосигурността на фермите е предвидена нова мярка 5 през настоящата 2020г. Какво очакваме през 2020г. по ПРСР Мярка 5„Възстановяване на селскостопански ...

Инвестиционната помощ за плодове и зеленчуци отваря през 2020г. с по-голям бюджет

Инвестиционната помощ за плодове и зеленчуци отваря през 2020г. с по-голям бюджет

Догодина ще бъде отворен прием по държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“. Това ...

Очаквани процедури през 2020г. за над 315 млн.лв.

Очаквани процедури през 2020г. за над 315 млн.лв.

През 2020 година ще бъдат обявени процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 315 млн. лева  по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. ...

Card Grid

Акцент Евро Финансиране

Brown breached the franchise agreement, and Stern Oil sued.

Is an As-Is clause in a residential lease in Pennsylvania enforceable? That is a question ...
Акцент Евро Финансиране

Нови възможности с подмярка 6.4.2 за земеделските производители

Ако сте земеделски производител и сте решили да разширите дейността си в област, която е ...
Бизнес идеи и анализи

Малка оранжерия по мярка 4.1.2 – защо не?

Малка оранжерия по мярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична ...
Акцент Евро Финансиране

Какво очакваме през 2020г. по ПРСР

 5/5 На 16.01.2020г. е качена окончателната индикативена работна програма на ...
Акцент Евро Финансиране

Вертикално земеделие – Да започнем да мислим нагоре

Вертикално земеделие помага да се избегнат загубите и да се развива производството на ...
Акцент Евро Финансиране

В очакване на 4.1 само за Животновъди

 5/5 През  2020 г. ще стартират приеми по 11 подмерки от Програмата ...
Бизнес идеи и анализи

Изграждане на птицеферма за „щастливи кокошки“

 5/5 Животновъдството е един от основните източници за изхранване на човечеството. ...
Бизнес идеи и анализи

„ЕКОМАТ“ООД – възстановяване на животновъдни стопанства чрез финансиране от ЕС

 5/5 Във връзка с биосигурността на фермите е предвидена нова мярка 5 през ...
Акцент Евро Финансиране

За Вас животновъди – превантивни мерки

През номеври в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. беше добавена ...
Акцент Евро Финансиране

Инвестиционната помощ за плодове и зеленчуци отваря през 2020г. с по-голям бюджет

Догодина ще бъде отворен прием по държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални ...
Бизнес идеи и анализи

Пари за неземеделски дейности за земеделци

В индикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони за ...
Акцент Евро Финансиране

Очаквани процедури през 2020г. за над 315 млн.лв.

През 2020 година ще бъдат обявени процедури за набиране на проектни предложения на обща ...
Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0