Мярка 6.3 – 2019
0

На 28.06.2019г. стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и ...

1

Всеки земеделски производител знае колко усилия, време и пари му струва работата в стопанството. В разгара на сезона за производство, в който се намираме, все ...

0

Както вече беше съобщено по-рано подмярка 6.3 "Стартова помощ за млади земеделски стопанства" от ПРСР 2014-2020г. е на дневен ред и се очаква да отвори за ...

0

Публикуван е Проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки ...

1

П челите имат огромна роля за запазване на баланса в природата. Именно от тях зависи производството на храни, биологичното разнообразие и екологичната ...

0

В края на месец май 2019г. сме в очакване да отвори за прием на проекти подмярка 6.3 „Стартова помощ за млади земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020г. ...

0

В последните години земеделието в областта на овощарството  постепенно възвръща позициите си и става все по-привлекателен агробизнес. А сега има възможност за ...

0

В края на месец май 2019г. се очаква да отвори за прием на проектни предложение подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 ...

1

ДФ „Земеделие“ одобри 1 253 заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. В областните ...

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0