Иновативни компании
0

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на  Оперативна програма ...

0

Основната цел на процедурата e да увеличи броят на успешно стартиралите иновативни предприятия, като предостави подкрепа в най-рисковата фаза на тяхното ...

0

Според източници на електронната медия Finansirane.eu, мярката представляваща най - сериозен интерес „Технологична модернизация в предприятията" ще отвори в ...

0

НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 И 2 НА ОП "РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007 -2013 Г." ...

0

Крайният срок за получаване на проектни предложения е 7 януари 2009 г., 16:00 ч. ВАЖНО: По настоящата процедура, не се считат за иновации малки промени или ...

0

Веднъж взели решението да въведат система за управление на качеството, някои – а особено малки и средни (МСП) – предприятия често се чувстват несигурни как ...

0

През 2007 година стартираха две почти идентични по параметри програми за сътрудничество: 1. Норвежката програма и 2. Финансовия механизъм на ЕИП позната още ...

0

Приоритети: Околна среда, ВЕИ, Човешки ресурси, Здравеопазване, Укрепване капацитета на местната власт, Опазване на европейското културно наследство.  Цели и ...

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0