Специално за земеделски производители:

Качете се на новия си трактор с прикачен инвентар, с минимално самоучастие

Внимание, земеделски стопани

Инвестиции за технологична модернизация на земеделски стопанства

За земеделски стопани:

Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства

Специално за: производства, занаятчии и бизнеси, предлагащи услуги

Започна подготовката по Мярка 6.4

Специално за: Сектор "Плодове и зеленчуци"

Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци

За бизнеси от преработващата промишленост

До 1 млн. лв. финансиране за преход към кръгова икономика

ВНИМАНИЕ ЗА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ДОМОВЕ

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

От 75 000 до 1 000 000 лв.

50% безвъзмездно финансиране за фотоволтаици и батерии в малки и средни бизнеси

ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ

Устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд

Само за производствени предприятия

Безвъзмездно финансиране за подобряване на енергийната ефективност на МСП

Внимание: Земеделски производители и преработватели хвп

Как да решим проблема със скъпия ток, дългосрочно?

Финансиране за преработватели по Подмярка 4.2

Срок за подаване на документи

  • 00Дни
  • 00Часа
  • 00Минути
  • 00Секунди

част от Националния план за възстановяване

Решения в областта на информационните и комуникационни технологии

Специално за: Работодатели, предприемачи и собственици на бизнес

Бизнесът ти не се е възстановил от Covid кризата?

5 програми, които могат да те измъкнат от кризата и трябва да кандидатстваш, на всяка цена

Финансиране за технологична модернизация на МСП

$10 000
на месец субсидия за реклама на твоя бизнес

Ключ към клиенти, които купуват и се чувства щастливи от това!​
Внимание: Прилагаме най-успешните стратегии за онлайн маркетинг с гарантирани резултати!​

Държавна помощ за инвестиции в растениевъдство

Новите приеми по подмерки 6.1 и 6.3 отварят

Гаранция
за одобрен проект
по 4.1 -

Възможно ли е това?

Внимание: Бенефициенти по COVID-19 за микро и малки предприятия

Не допускайте тези фатални грешки при отчитането на проектите

Вижте тази много ценна информация, преди да отчетете вашите проекти по схемата COVID-19 за финансиране на микро и малки предприятия от 3 до 10 хил. лв.. №4 може да ви коства връщането на цялата сума… с лихвите

Готови проектни идеи по мярка 4.1.2?

Как да финансираш твоята идея по европейска програма?

европейски програми - ръководства
Прочети нашите безплатни ръководства
европейски програми - идеи
Намери вдъхновяваща идея и/или реализиран проект по евро програма
европейски програми - безплатна консултация
Даваме безплатна консултация по всички европейски програми
към европейските програми

Предстоящи европейски програми

АЗ РЕАЛИЗИРАХ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

КАКВО НАУЧИХ?
(Тук ще разказваме за опитът на едни от най-успелите предприемачи, успели да превърнат финансирането на европейски проекти в успешен бизнес )

Започваме на 01.02.2020

ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТЕШ

Препоръчани програми за финансиране

29

Подписването на договорите по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. ...

11

От 22.10.2019г. е открита за кандидатстване процедура за подбор на проекти по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по ...

13

Стартира приема по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“. Процедурата е насочена към осигуряване на ...

17

Програма за развитие на селските райони предоставя възможност за получаване на 100% безвъзмездна финансова помощ за центрове за професионално обучение (ЦПО).  ...

Всичко за Аквакултурите

10

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.012 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“. ...

7

На 21.08.2019 г. обявена за прием процедура чрез подбор на проекти:  № BG14MFOP001-4.013 „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“, ...

6

През 2019г. приключи приема на мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултурите" за сектор Големи проекти.   През 2020 година отново е предвидено ...

12

https://www.youtube.com/watch?v=ccUG4D-xjsQНа  19.07.2019г. Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено ...

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0