Финансирай фотоволтаици за собствено потребление по Мярка 4.1 и 4.2

Потънал в сметки, се опитваш да разбереш колко соларни панела можеш да поставиш на наличните ти покриви или квадратни метри. Изчисляваш при какви условия, колко енергия ще произвеждаш и ще бъде ли достатъчна за захранване на твоето стопанство или производство. Ще си заслужава ли цялата тази инвестиция, всъщност и след колко години ще се изплати?

Бъди конкурентен на земеделския пазар, като използваш фотоволтаици и спестяваш от месечните сметки за ток. Подобна инвестиция решава проблема с голямата консумация на електричество в преработвателните цехове и предприятия. 

Имаш шанса да финансираш инсталация на соларни системи по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“. Възобновяемите източници на енергия са приоритет в Програмата за развитие на селските райони и могат да донесат множество предимства в агро бизнеса.  

Защо да кандидатствам с проект за соларни системи?

Защо да оптимизирам
енергийната ефективност на стопанство си?

Рестарт
на земеделието

72 % от агро бизнеса в световен мащаб е засегнат от измененията в климата. Но фермерите също са отговорни за тези процеси. Агро културата произвежда 12% от глобалните емисии на парникови газове. Това трябва да се промени. Енергията от възобновяеми източници е неизчерпаем ресурс, за разлика от въглищата и горивата.

Неподозираните ползи
на агриволтаиката

Отглеждането на култури под и около фотоволтаични панели създава благоприятен климат за добри условия за растеж. Съчетанието на фотоволтаични мощности и конвенционално земеделие се нарича агриволтаика. Ефектът на засенчване и по-малко изпарение на вода води до по-високи добиви. Изследванията показва, че производителността на слънчевата енергия е най-висока в обработваеми земеделски терени, за разлика от пустини и безплодни земи. Освен това самите конструкции могат да играят ролята на защитник от вятър и слънце при отглеждане на дребен добитък.

Къде можеш да се инсталираш слънчевите панели?

Какво можеш да захранваш
със зелена енергия?

Видове
фотоволтаици

Мрежови

Kомбинират енергията на соларните панели с мощността от елетро преносната мрежа. Сигурен и надежден вариант.

Автономни

Работят изцяло самостоятелно. Подходящи за производствени сгради, намиращи се в недостъпни за елетро преносната мрежа места.

Хибридни

Дават възможност за контрол и съхранение на енергия. С такава инсталация можеш да придобиеш абсолютна енергийна независимост от електроразпределителните дружества.

Соларни системи на топла вода

Идеални за всички битови потребители на топла вода.

Соларни помпи

Подходящи за отдалечени места. Имат страхотно приложение във водоснабдяването и поливането.

Пречиствателни станции

Използват се в индустриални, морски, търговски и битови обекти. Обработват отпадъчни води на места, без налична инфраструктура.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0