Очаквана процедура за енергийна ефективност

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд за сгради в сектора на ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, както и сгради в сектор ТУРИЗЪМ

Допустими са микро, малки и средни и големи предприятия на територията на цялата страна

Инвестиции във възобновяеми източници

Безвъзмездно финансиране

Между 35 % до 100 % от общата инвестиция

Достигане на висок клас на енергийна ефективност за бизнеса ви

Банково финансиране за реализация на проекта

Защо да кандидатствате?

Програмата ще ви позволи да постигнете висока енергийна ефективност и намаляване на разходите за енергопотребление чрез:

Достигане до енергопотребление клас „А“ и по изключение клас „В“;

Спестяване на над 30% от първичната енергия за всеки обект;

Въвеждане на възобновяеми енергийни източници и други иновативни технологии.

Какъв е размерът на безвъзмездното финансиране?

Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие

100 000 лева

Микро предприятия: 300 000 лева
Mалки предприятия: 500 000 лева
Средни предприятия: 750 000 лева
Големи предприятия: 2 500 000 лева

Какви инвестиции могат да бъдат реализирани?

Фотоволтаици и ВЕИ

Охладителни и отоплителни инсталации

Термопомпи

Подмянана съществуващи отоплителни уреди

Изолационни системи

Енергоспестяващи осветителни системи

Фотоволтаици и ВЕИ

Охладителни и отоплителни инсталации

Подмянана съществуващи отоплителни уреди

Термопомпи

Изолационни системи

Енергоспестяващи осветителни системи

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0