Mярка 4.2 стартира в началото на Октомври – какво ново?

Съгласно индикативния график, приема по мярка 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. ще стартира началото на октомври.

Какво ще може да се финансира по мярка 4.2?

Простичко казано, по мярката може да се получи финансиране за инвестиции в преработка на селскостопански продукти, като в това число влизат:

 1. Изграждане на нови или модернизиране на съществуващи мощности в производствени предприятия
 2. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии
 3. Инвестиции, свързани с постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз
 4. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
 5. Опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци
 6. Подобряване на енергийната ефективност в предприятията
 7. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд
 8. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост
 9. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти

Примери за интересни проекти, които могат да се финансират са: Създаване на мандри, плодохранилища, мелници, фуражни цехове, силозни бази, дървопреработвателни предприятия – пелети, палети и др., производство на сладка, консерви, преработка на месо. Истината е, че възможностите са почти неограничени.

Кои проекти ще се гледат с приоритет?

 1. Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори;
 2. Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в хранително вкусовата промишленост;Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса;
 3. Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти;
 4. Проекти с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост;
 5. Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони;
 6. Проекти, изпълнявани в Северозападния район или в райони с природни и други специфични ограничения.

Тепърва предстои дискусия за определяне начина на прилагане и тежестта на всеки критерии по мярка 4.2.

Ограничаване на предварителните разходи за подготовка на проектите на 12%

Всички разходи, свързани с проекта като разходи за пред проектни проучвания, хонорари за архитекти, инженери консултанти и др. няма да могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, като за всеки тип дейност се предвижда да има строго определени граници, които ДФЗ ще признава като допустимост.

Ще се финансират ВЕИ – инсталации до 1 мегават

Проекти с инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса, ще се подпомагат, ако са за собствено потребление и същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите на предприятието. Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават.

Впечатление прави, че при комбинирано топло и електропроизводство капацитетът на инсталацията трябва да съответства на необходимата за дейностите на предприятието полезна топлоенергия, а при производство на електроенергия от биомаса инсталациите трябва да произвеждат най-малко 10 на сто топлинна енергия. Това ще се доказва с анализ, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област.

Притеснителни моменти

В проекто наредбата по мярка 4.2 има заложени много „капани“, които могат да доведат до изкривяване прилагането на критериите, както и до лоши корупционни практики. Един такъв капан представлява възможността за изменение на заповедта за започване и приключване на приема най-малко 10 календарни дни преди влизане в сила на изменението и не по-късно от 10 календарни дни от определената крайна дата на приема. Това създава предпоставки за промени, които могат да изненадат кандидат бенефициентите, както и да поставят в изключително опасна ситуация на недопустимост кандидати, които са подали проекта си.

Друг опасен момент е допускането на субективни обстоятелства и възможност на тълкуване на наредбата от експерти в ДФЗ.

От Българска Асоциация на Бенефициентите по Европейски Програми (БАБЕП) са направили предложения за промени на критичните моменти в наредбата, които предстоят да бъдат обсъдени на следващото заседание, което ще се проведе в МЗХ. Правим всичко възможно да защитим интересите на бенефициентите, каза Ивайло Здравков – председател на БАБЕП.

Облекчения и новости по мярка 4.2

Някой неща правят добро впечатление в проекто наредбата по мярка 4.2. Едното е предвидената възможност за получаване на авансово плащане 6 месеца преди датата на приключване на договора между бенефициента и ДФЗ, а не както беше до сега – бенефициентите трябваше да усвоят авансово плащане до 6 месеца след сключване на договор, след което губеха тази възможност. Предвид спецификите на проектното финансиране, този ход би могъл да облекчи до много голяма степен кандидати при планиране финансирането на даден проект.

За изпълнение на проектите, включващи строително монтажни дейности се предвиждат 36 месеца, а не както беше до сега 24 месеца.

Проектите включващи СМР се облекчават и по още един параметър – ще имат възможност да получават две междинни плащания в 36 месечния период, а не както беше до сега едно плащане.

 

2 Comments
 1. Reply
  Костова 07.01.2019 at 17:58

  Здравейте! Къде мога да получа информация за актуални текущи програми и срокове в които мога да кандидатствам по тях евентуално? Например в момента мога ли да кандидатствам по програма за изграждане на ФВЦ или за създаване на фабрика за производство на пелети ? Благодаря

 2. Reply
  Красимир Янков 08.12.2018 at 20:32

  Здравейте!Мога ли да кандидатствам за по тази мярка за средства за отглеждане на шафран?Благодаря предварително за информацията!

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0