Процедурата вече стартира: Само за производствени предприятия

(напр. социални услуги, IT Сектор, салони)

Безвъзмездно финансиране за подобряване на енергийната ефективност на МСП

136 мил. лв. за възстановяване от кризата се разпределят по ОП “Иновации и конкурентоспособност”

Проектни предложения ще бъдат приемани от 10:00 на 03.05.2022 г. до 23.05.2022 г. Принципът за одобрение ще бъде "първи по ред, първи по право".

Не губете никакво време! Вашият проект задължително трябва да бъде сред първите.

Изтеглете резюме с допълнителна информация, като попълните формата:

Какви инвестиции могат да бъдат реализирани

Котли

Енергийно-ефективни охладители

Термопомпи

Изолационни системи

Горелки

Енергоспестяващи осветителни системи

Котли

Енергийно-ефективни охладители

Горелки

Термопомпи

Изолационни системи

Енергоспестяващи осветителни системи

Над 1000 българските малки и средни производствени фирми ще получат подкрепа за възстановяване от последици на пандемията COVID-19, чрез подобряване на ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ.

Има възможност цената на допустим разход, определена от управляващия орган да бъде завишена с 15%.

Допустими са производствени предприятия, които:

Имат приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години.

Развиват своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).

Отчитат следните нетни приходи от продажби:

Микропредприятие
≥ 210 000 лева;
Малко предприятие
≥ 750 000 лева;
Средно предприятие
≥ 3 000 000 лева.

За какво може да бъде използвано финансирането

1. Закупуване на енергоспестяващи машини, съоръжения, оборудване:

– Котли; 

– Горелки;

– Кондензни гърнета;

– Термопомпи за отопление и охлаждане; 

– Лъчисто газово отопление; 

– Предварително изолирани тръби (за параили за вода); 

– Системи за оползотворяване на отпадната топлина/ студ генерирана при производство на сгъстен въздух или студиопроизводство; 

– Рекуперативни блокове за отопление, вентилация и охлаждане;

– Системи за хибридна вентилация, Климатични камери с високо ефективна регенерация на топлина/студ/влага;

– Енергийно-ефективни охладители на въздух;

Помпи; 

– Компресори за сгъстен въздух вкл. резервоари за сгъстен въздух; 

– Въздуходувки за сгъстен въздух;

– Централизирано управление на системи за сгъстен въздух; 

– Изсушители на сгъстен въздух; 

– Устройство за компенсация на реактивна енергия и филтри за хармоници; 

– Системи за регулиране на оборотите на електродвигатели с честотни регулатори/инвертори/ и софтстартери; 

– Енергийно-ефективни изолационни системи в сгради;

– Енергоспестяващи осветители; 

– Автоматизирани системи за мониторинг на енергопотреблението. 

2. Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията

Съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

**Важно условие е инвестициите да сa за непроизводствени разходи

Изтеглете резюмето с допълнителна информация, като попълните формата:

За повече информация свържете се с нас директно по телефона:

Офис София: 02 906 22 11 / 0888 259 218

Офис Пловдив: 0879/ 333 968 / 0879/ 373 335

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0