бедствия
0

Заради неблагоприятни климатични събития, приравнени до бедствия, през 2018 г. земеделският министър Румен Порожанов заповяда да се изплатят държавни помощи за ...

0

По Схемата за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за напълно пропаднали площи в резултат на природни бедствия или на неблагоприятни ...

0

Подмярка 8.4 "Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" е отворена. Земеделското министерство публикува ...

0

Заявления по схемата Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни ...

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0