Васил Грудев
0

При втория прием на проекти по мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" ще предоставим предимство на действащи преработвателни ...

0

"През изминалата година по ПРСР 2014-2020 г. имаме сключени договори със земеделски производители в Благоевградска област на стойност 59 млн. лв. Основно те са ...

0

Утре, 1 ноември 2016 г. (вторник), заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев ще открие фермерски пазар в град Благоевград. Събитието ще се ...

0

Шест седмици ще продължи приемът по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства", съобщи пред земеделски производители в Пловдив заместник-министърът на ...

0

Отмяната на ограниченията за Заразен нодуларен дерматит позволява свободния износ на мляко и месо в Европейския съюз и в трети страни При откриване на ...

0

Стартът на втория прием по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ ще е на 15 октомври. ...

0

В област Добрич земеделският отрасъл формира 17% от брутната добавена стойност от всички отрасли за региона. Това съобщи вчера в областния център при ...

0

С приоритет ще са разработките за водоснабдяването и главните улици в селата Селските общини могат да получат финансиране за изпълнението на максимум 3 ...

0

Над 25 групи организации на производители са одобрени от МЗХ през последните няколко месеца. Всяка седмица министерството легитимира по едва-две групи. Това ...

0

Преди подаване на заявлението за директните плащания всеки бенефициент ще получи уведомително писмо. То ще има за цел да се отстранят всички грешки, които ...

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0