грешки
0

ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция изготви анализ, в който обобщава най-често допусканите грешки по ЗОП, които правят възложителите при подготовката и ...

0

В периода 19-23.02.2018 г. земеделските стопани ще имат възможност за корекции на технически грешки в описите на фактури от заявления за държавна помощ „Помощ ...

0

Държавен фонд „Земеделие” публикува анализ за най-често допусканите грешки при кандидатстване по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани" от ...

0

Не може земеделски производител, който иска да получи финансиране по мярка 4.2 "Преработка/маркетинт на селскостопански продукти" за закупуване на машини за ...

0

Във връзка с очакваните втори приеми по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби ...

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0