договори
0

Държавен фонд „Земеделие“ договори 85 проекта по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и ...

0

Министерството на земеделието и храните поясвяна в прессъобщение до медиите за причините, поради които тази седмица бе освободено ръководството на "Напоителни ...

0

Държавен фонд „Земеделие“ приключи административните проверки на приетите заявления по Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 година. Готово е и ...

0

Вече са договорени 9.19% от бюджета на Програмата за развитие на селските райони Договори за над 78 млн. лв. бяха връчени на 36 общини за развитие и ...

0

35 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно ...

0

Държавен фонд „Земеделие“ приканва всички одобрени кандидати, подали заявления за подпомагане за финансовите 2016, 2017 и 2018 години по мярка ...

0

Държавен фонд „Земеделие“ кани земеделските стопани, одобрени по мярката за преструктуриране и конверсия на лозя, за подписване на договори. Преди дни беше ...

0

Държавен фонд „Земеделие“ напомня, че съгласно сключените договори по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г., ползвателите на ...

0

Камелия Димитрова, Мениджър Европейски проекти в консултантска компания Novek Подписването на договори по Подмярка 4.1 е в разгара си! Близо десет месеца ...

0

От приема по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 637 проекта, които попадат в ...

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0