мярка 16.1
0

Мярка 16.1 "Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации" от ПРСР ще бъде отворена през 2018 ...

0

Минимум двама са необходими - фермер и учен, за да формират оперативна група и да участват за финансиране по мярката за иновации 16.1 от Програмата за развитие ...

0

През ноември мярката ще се отвори с бюдже 20 млн. евро и допустим разход за проект 1 млн. евро „Максималният размер на допустимите разходи за един иновативен ...

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0