мярка 6.4.1
1

Заявления ще се приемат през ИСУН 2000 до 7 декември От 5 септември стартира приема на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на ...

0

Услугите във всички сектори, извършвани в селските райони, ще бъдат подпомогнати с бюджет от 35 млн. евро (68 453 000 лв.) по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в ...

0

Ще се подпомага и изграждането на инсталации за възобновяема енергия за собствени нужди За повторно обсъждане са публикувани условията и насоките за ...

0

Максималната финансова помощ е до 200 хил. евро, минималната - 10 хил. евро Земеделското министерство публикува за обществено обсъждане проект на насоките за ...

1

Зам.-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева съобщи наскоро в Пловдив, че проектонаредбата за прилагане на мярка 6.4.1 "Инвестиционна ...

0

Мярка 6.4.1 ще бъде отворена през декември. Това е отбелязано в новия индикативен график за прием на проекти по мерки от Програмата за развитие на селските ...

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0