мярка 9
0

Класираните са получили минимум 20 точки, само един кандидат остана извън списъка След получени и обработени възражения от Управляващия орган на ПРСР, ...

0

ДФ "Земеделие" обяви предварителното класиране на проекти по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 - 2020 г. Кандидатите са ...

0

Периодът за прием на проектни предложения по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ...

0

Крайният срок за кандидатстване е до 20 август Стартира приемът на проектни предложения по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ...

0

Бюджетът по мярката е почти 17,8 млн. лв., една група или организация може да получи годишно до 100 хил. евро Насоките и условията за кандидатстване по мярка ...

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0