насоки
0

Инвестиционната подмярка 4.1.2, която е за малките стопанства, е на ход. Земеделското министерство публикува насоките за кандидатстване на сайта си. ...

0

Максималната финансова помощ е до 200 хил. евро, минималната - 10 хил. евро Земеделското министерство публикува за обществено обсъждане проект на насоките за ...

0

Бюджетът по мярката е почти 17,8 млн. лв., една група или организация може да получи годишно до 100 хил. евро Насоките и условията за кандидатстване по мярка ...

0

Допустимо е кандидатстването на горовладелци - физически и юридически лица, регистрирани вероизповедания, общини С 35 204 400 лева бюджет стартира мярка ...

0

Проект на насоки за кандидатстване по мярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" е публикуван на електронната страница на земеделското ...

0

Половината от бюджета ще е за строителство или рехабилитация на улици и тротоари Министерството на земеделието, храните и горите публикува условия и насоки за ...

0

Насоки при кандидатстване за признаване на група или организация на производители публикува на електронната си страница Министерството на земеделието и ...

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0