Натура 2000
0

България е една от най-богатите на биологично разнообразие държави членки на ЕС, като е на трето място по процент от националната територия, която попада в ...

0

Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 43,5 млн. лева (43 451 897 лева) по мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от ПРСР ...

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0