предварително класиране
0

След получени и обработени възражения от Управляващия орган на ПРСР, приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения, подадени ...

0

ДФ "Земеделие" обяви предварителното класиране на проекти по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 - 2020 г. Кандидатите са ...

0

Приключи последния етап от предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ...

0

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и ...

0

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка ...

0

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 ...

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0