ПРСР
0

В края на месец май 2019г. сме в очакване да отвори за прием на проекти подмярка 6.3 „Стартова помощ за млади земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020г. ...

0

"Данните от приключилите договори по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" показват, че физическите лица под 40 годишна възраст представляват 27% от ...

0

Министерският съвет прие Постановление за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините. Те са за ...

0

Правителството прие изменения на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение ...

0

Кога кои мерки по Програмата за развитие на селските райони Министерството на земеделието, храните и горите информира при провеждането на информационната ...

0

През 2018 г. предстои прием на заявления по 13 инвестиционни и 5 компенсаторни мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с индикативен ...

0

За последното тримесечие на 2017 година ПРСР 2014-2020 е достигнала изпълнение (договаряне и поети ангажименти по площни мерки) в размер 43,2% от общия бюджет ...

0

По време на осмото си заседание Комитетът за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за програмен период 2014-2020 г. одобри ...

0

Индикативен график за отваряне на 7 мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2018 г. е публикуван на сайта за структурните фондове на ЕС. ...

0

Законопроект променя схемите за кандидатстване: за компенсаторните мерки - през ИСА, за инвестиционните - през ИСУН За инвестиционните мерки от Програмата за ...

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0