Внимание, земеделски стопани

Финансиране за инвестиции в технологична и екологична модернизация

Подпомагането е част от Националния план за възстановяване и устойчивост

Какво получавате?

Безвъзмездно Финансиране

50% от общата инвестиция

До 500 000 лв.

Кой може да кандидатства?

Регистрирани земеделски стопани

Общият бюджет за помощ на стопанствата се очаква да бъде 382 млн. лв. Поне 764 земеделски стопани могат да се възползват

Как мога да използвам финансирането?

Системи за автоматизиране отглеждането на селскостопански животни

Системи за автоматизиране отглеждането на селскостопански култури

Автоматизиране и роботизиране на производството

Производство на енергия от ВЕИ

Обработка/ съхранение на суровини и торове

Защитни съоръжения за градушка

Не се бавете, защото
местата за прием са ограничени

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0