Внимание, земеделски стопани

Технологична модернизация на земеделски стопанства

Подпомагането е част от ПРСР 2021-2027 (Програма за Развитие на Селските Райони)

Какво получавате?

Безвъзмездно Финансиране

50%-75% от общата инвестиция

До €750 000

Кой може да кандидатства?

Регистрирани земеделски стопани*

*Допустими кандидати ще бъдат земеделските производители (ЗП) с поне 36 месеца регистрация към датата на кандидатстване

За какво мога да използвам финансирането?

Строителство и модернизация на нови или съществуващи сгради

Закупуване на нова техника (Трактори, прикачен инвентар, сортировъчни машини, линии за първична обработка, почистване, пакетиране и др.)

Модернизация на процесите при отглеждане на животни

Автоматизиране и роботизиране на производството

Производство на енергия от ВЕИ

Обработка/ съхранение на суровини, торове, отпадъци

Защитни съоръжения при неблагоприятния метеорологични условия

Системи за електронно управление и събиране на данни и др.

Не се бавете, защото
местата за прием са ограничени

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0