Внимание, земеделски стопани

Технологична модернизация на земеделски стопанства

Подпомагането е част от Националния план за възстановяване и устойчивост

Какво получавате?

Безвъзмездно Финансиране

50% от общата инвестиция

До 500 000 лв.

Кой може да кандидатства?

Регистрирани земеделски стопани

Общият бюджет за помощ на стопанствата се очаква да бъде 382 млн. лв. Поне 764 земеделски стопани могат да се възползват

Как мога да използвам финансирането?

Модернизация на обработката на почвите, торене, растителна защита и прибиране на реколтата

Модернизация на процесите при отглеждане на животни

Автоматизиране и роботизиране на производството

Производство на енергия от ВЕИ

Обработка/ съхранение на суровини, торове, отпадъци

Защитни съоръжения при неблагоприятния метеорологични условия

Системи за електронно управление и събиране на данни и др.

Не се бавете, защото
местата за прием са ограничени

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0