Акценти при директните плащания през 2016-2017г.

Обект на днешната тема ще бъдат директните плащания през 2016-2017г. В тази връзка, сме поканили г-н Тихомир Тихолов – почетен председател на Българска асоциация на бенефициентите по европейските проекти (БАБЕП).

Г-н Тихолов, какви са основните акценти при директните плащания през 2016-2017 година?

БАБЕП, вече неколкократно,  алармира  земеделските производители за  промените в законодателството при директните плащания и тяхното отражение в практиката, като открито ги призовава „за повече споразумения и повече очертани площи”.

Споразуменията са актуална  тема заради административните и чисто физическите затруднения, които предизвикват разпокъсаните земеделски стопанства. Те представляват доброволно,  писмено обединяване на имоти –  собственост на различни земеделски стопани – в един масив, с цел по-лесна обработка на площите и по-лесно чертаене в ИСАК.

Какви биха били предимствата от това?

Ако имате голямо стопанство, състоящо се от много имоти на различни места и на различни собственици, споразумението за Вас ще означава да изясните собствеността; да договорите необходимите замени на имоти и да структурирате своето стопанство още през средата на тази година, което значително да улесни подаването на заявление догодина. Споразумението ще Ви служи като правно основание за ползване на имотите,  които чертаете догодина, като това ще намали административна тежест и по презумпция, заявленията ще се обработят по-бързо и по-ефективно.

Често срещана практика са неформалните уговорки  между различните земеделски стопани за  замяна на имоти, които често водят – ако не до злоупотреби, то със сигурност до недоразумения. Едно формално споразумение в този случай, може значително да подобри управлението на стопанствата и да защити правно страните.

Какво се случва със собствениците на малки стопанства? Какво печелят те?

Ако стопанството ви се състои от един имот – насред обработваемите площи на голям арендатор и/или кооперация – споразумението ще инициира предложение за замяна или покупко-продажба на съседен имот. Още повече- държавата подкрепя извършването на подобни сделки,  с цел окрупняване на имотите, поемайки разходите свързани с техническите дейности по осъществяването на сделките.

Насърчавайки споразуменията, ДФ „Земеделие” се стреми също да намали злоупотребите с  т.н. „бели петна”.

 Извинете за прекъсването, но бихте ли дефинирали за нашите читатели понятието „бели петна”?

Това са имоти, които не са потърсени от наследниците и за които не е изяснена собствеността. Ако в своето стопанство обработвате такъв имот не бива да забравяте сроковете, в които е необходимо да внесете рента за него в полза на Общината. В случай че не го направите, ще загубите правно основание за ползването му , т.е. да го очертаете тази година и да получите плащане за него.

Нека се върнем на ДФ „Земеделие” и контролът, който ще се осъществява.

Да, в тази връзка искам да спомена за  „застъпванията” или т.н. „двойно заявени площи“, които също ще са обект на по-голям контрол тази година. Важно е да се знае, че за разлика от предходната година кандидатите ще могат да заявяват само площи, в обхвата на границите на имотите, за които е регистрирано правно основание за ползването им. Или по-просто казано, от тази година правното основание се „връзва” за границите на имота по координатни точки и фактически е невъзможно очертаване на земя, за която няма правно основание.

Как може да бъде получено подпомагане и какви са сроковете за кандидатстване?

За да получи подпомагане, един кандидат трябва да подаде „Заявление за подпомагане”, като следва да е регистриран като земеделски стопанин и да притежава съответните правни основания за ползване на площите, които заявява.

Заявяването за подпомагане за директни плащания през 2016г. започва от 1 март и продължава до 15 май 2016г., като посочването на площите за подпомагане може да се извърши в общинската служба по земеделие по местонахождение на площите или по адресна регистрация на лицето.

Във връзка със сроковете, тази година няма да има удължаване на въпросните за регистрация и пререгистрация, каквато бе практиката до сега.

До 15 февруари 2016г., регистрираме правно основание за ползване на имотите. Важно е да поясня, че за разлика от предходната година, кандидатите ще могат да заявяват за подпомагане само площи, за които е регистрирано правно основание. При допускане на технически грешки, няма възможност за тяхната корекция след 15 февруари, като такива могат да бъдат поправени, единствено ако бъдат забелязани в посочения срок.

До 1 март е срокът за изплащане на рентните суми за обработване на т.н. „бели петна”; до 31 юли, земеделските стопани могат да подадат – в общинска служба по земеделие – заявление за участие в Споразумение.

Във връзка с това, ДФ „Земеделие” и неговите структурни звена, напомнят на всички кандидати, че не са арбитър по спорове за имоти и собственост, като молят тези въпроси да бъдат изяснявани по подходящ начин.

Благодаря Ви, г-н Тихолов за изчерпателната информация, като се надявам при нова и актуална информация, да я споделите отново с нас.

Може да сте сигурни в това! БАБЕП застава зад правата на всеки един бенефициент по европейска програма или проект и в тази връзка, целим нашите последователи да бъдат максимално информирани и подготвени за встъпването в инвестиция, финансирана от европейските фондове.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0