Българските яйца два пъти по-евтини от австрийските, бройлерите са 77% под немските

Яйца

Предоставената от центровете за опаковане в България средна цена на яйца за консумация (L и M размер) през месец май 2018 г. намалява значително спрямо предходния месец – с 18,5%, до 95,81 евро/100 кг или 0,114 лв./бр. Средноевропейската цена за същия период отбелязва по-малък спад от 10,8% – 121,26 евро/100 кг (0,144 лв./бр.). Така, при изпреварващото намаление на българската цена, формираната разлика между цените на двата пазара нараства със 7 пункта до 21% (при 13,5% през м. април`2018), сочат наблюденията на дирекция „Животновъдство“ в МЗХГ.

Водеща в ценово отношение в ЕС-28 остава Австрия, с цена от 195,40 евро/100 кг – с 61,1% над средната за Съюза и около два пъти по-висока от тази на българския пазар. Най-ниски са цените на яйца за консумация в Испания (90,22 евро/100 кг).

Сравнявайки цените през май 2018 г. с тези от година по-рано (май`2017), в България тя е с 5,1% по-ниска (101,01 евро/100 кг) и 0,8% по-ниска средно за ЕС–28 (122,29 евро/100).

Докладваната през юни 2018 г. от центровете за опаковане в България средна цена на яйца за консумация (L и M размер) е 107,54 евро/100 кг или 0,127 лв./бр., която е с 12,2% над нивото й от предходния месец. За същия период, средната за ЕС-28 цена е с 2,9% по-ниска в сравнение с предходния месец – до 117,69 евро/100 кг (0,140 лв./бр.), при което формираната разлика между цените на българския и европейския пазари значително се свива до 8,6% (при 21% през м. май`2018). Запазвайки ценовото си равнище от м. май, Австрия запазва най-висока цена на яйца за консумация в ЕС-28 през м. юни – 197,41 евро/100 кг, която е с 66% над средната за Съюза и с 81,7% по-висока от тази на българския пазар. Ниски нива на цените докладват Румъния (88,37 евро/100 кг), Испания (88,75 евро/100 кг), Холандия (92,70 евро/100 кг).

Цената на яйца за консумация през м. юни 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година (юни`2017) в България е с 4,9% по-висока (102,50 евро/100 кг), докато в ЕС е с 1,7% по-ниска (119,71 евро/100 кг).

Бройлери

Средната цена на замразени бройлери (65%), предоставена от кланиците за бяло месо в страната през май 2018 г. е 156,97 евро/100 кг или 3,07 лв./кг, която е незначително по-висока (с 0,2%) спрямо предходния месец. Средноевропейската цена за същия период нараства с 1,2% до 187,10 евро/100 кг (3,66 лв./кг), което допринася формираната разлика между цените на двата пазара да нарасне от 15,3% през м. април`2018 до 16,1% през м. май`2018.

Най-висока цена на замразени бройлери през май 2018 г. докладва Германия – 273,61 евро/100 кг, която е с 46,2% по-висока от средната за ЕС-28 и със 74,3% над нивото на тази на българския пазар. На ниски нива се задържат цените в Ирландия – 96,42 евро/100 кг, Полша – 129,85 евро/100 кг, Латвия – 149,68 евро/100 кг.

Средномесечната цена на замразени бройлери през май`2018 спрямо същия месец на 2017 г. нараства и на българския, и на европейския пазари, като цената в България е с 9,3% (143,64 евро/100 кг) по-висока, докато тази в ЕС нараства по-слабо – с 2,7% (182,20 евро/100 кг).

Кланиците за бяло месо в страната са предоставили средна цена на замразени бройлери (65%) през юни 2018 г. с 1,8% по-ниска в сравнение с предходния месец – 154,22 евро/100 кг или 3,02 лв./кг. Слаб ръст отбелязва средната за ЕС-28 цена – с 0,9%, до 188,85 евро/100 кг, при което разликата формирана между цените на българския и средноевропейския пазари нараства до 18,3% (при 16,1% през май`2018). Цената на замразени бройлери през юни 2018 г. се задържа най-висока в Германия – 274 евро/100 кг – с 45% по-висока от средната за ЕС-28 и със 77,7% над нивото на българския пазар. Най-ниска е цената в Ирландия – 96,99 евро/100 кг.

Сравнявайки средномесечната цена на замразени бройлери през юни`2018 спрямо година по-рано, тя нараства и на двата пазара, като цената в България е със 7,1% (144,05 евро/100 кг) по-висока, а тази в ЕС – с 2,1% (184,92 евро/100 кг).

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0