В публикуваната проектонаредба за изкуствено създадени условия за подпомагане липсва най-важното

Три месеца след влизане на наредбата в сила ще бъдат определени индикаторите чрез заповед на директора на ДФ „Земеделие“

„Изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане са условия създадени в резултат на действия или бездействия на юридически или физически лица, които са извършени за получаване на предимство, с цел набавяне на облага в противоречие с Европейското законодателство.“ Това е записано в публикувания за обсъждане Проект на Наредба за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. (Пълният текст на проектонаредбата може да се прочете тук.) В документа обаче не могат да се видят индикаторите, които ще предупреждават администрацията, че даден бенефициен е създал изкуствени условия.

Документът касае подпомаганите по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР 2007 – 2013 г.), Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.) и по схемите за директни плащания, включени в заявлението за подпомагане по чл. 32, ал. 1 от ЗПЗП.

Установяването на изкуствено създадените условия ще се извършва въз основа на индикатори за лична, правна, икономическа, външна или структурна свързаност на кандидати, бенефициенти, ползватели на помощта или упълномощени техни представители.

При установяване на наличие на изкуствено създадени условия, ще се прилагат процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони

В глава втора „Проверки“ в два раздела е регламентирана процедура за извършване на проверки от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за установяване на наличие или липса на изкуствено създадени условия.

В преходните и заключителни разпоредби е предвидено, че започналите и неприключили до влизане в сила на тази наредба производства по заявленията за подпомагане по ПРСР 2007 – 2013 г. или по ПРСР 2014 – 2020 г., за мерките и подмерките, които са делегирани с договора по чл. 2д, ал. 2 от ЗПЗП на Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция и по заявленията по чл. 32, ал. 1 от ЗПЗП, те се довършват по досегашния ред, в тримесечен срок от влизането в сила на наредбата.

Неприключилите в тримесечният срок от влизането в сила на наредбата производства ще се довършват при условията и реда на тази наредба.

В тримесечен срок от влизането в сила на наредбата изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция се задължава да издаде заповед, с която утвърждава индикаторите за лична, правна, икономическа, външна или структурна свързаност на кандидати, бенефициенти, ползватели на помощта или упълномощени техни представители по мерките или подмерките на програмите ПРСР 2007 – 2013 г. и ПРСР 2014 – 2020 г. и схемите за директни плащания, включени в заявлението за подпомагане по чл. 32, ал. 1 от ЗПЗП след предварително съгласуване със заинтересованите ведомства и да утвърди вътрешни правила за администриране на изкуствено създадени условия и сигнали за изкуствено създадени условия.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0