Гаранция за авансови плащания по ПРСР вече само с поръчители

Кандидатите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. вече ще могат да кандидатстват за авансови плащания по проектите си само с поръчители

Кандидатите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. вече ще могат да кандидатстват за авансови плащания по проектите си само с поръчители.  От тази възможност могат да се възползват фирми, които осъществяват проекти по инвестиционните мерки на програмата  – за модернизиране на земеделските стопанства, изграждане и преструктуриране на преработвателни предприятия и др. Това ще важи в случаите, когато предприемачите не могат да осигурят до 110% банкова гаранция при подаване на искане за авансово плащане на субсидия по проектите им от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. Вместо банкова гаранция кандидатите по ПРСР могат да изберат двама поръчители при подаване на заявката за авансово плащане към Фонд „Земеделие”. Поръчителите трябва задължително да са юридически лица. По почти всички мерки за финансово подпомагане на кандидатите по ПРСР с промяна в наредбите авансовите плащания са увеличени от 20% на 50%

Условия на които трябва да отговарят поръчителите по програма „РСР“

В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция (РА) в размер 110 на сто от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

  • да е юридическо лице – търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон и да е вписан в търговския регистър;
  • да е регистриран и да извършва търговска дейност най-малко 3 години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;
  • да няма изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
  • да няма изискуеми публични задължения към държавата;
  • да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;
  • да не е в производство по ликвидация;
  • 25 % от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и последното приключило тримесечие, преди подаване на заявката за авансово плащане да е равен или по-голям от 110 % от стойността на искания аванс;
  • 20 % от размера на приходите му от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 110 % от стойността на искания аванс.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0