Днес Лозана Василева реже лентата на изложбата Агра в Пловдив

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева ще открие днес в 11:30 часа пред палата №6 селскостопанската изложба Агра 2018 и съпътстващите я изложения в Международния панаир в Пловдив. Панаирните събития ще продължат до неделя, включително.

Кметът на Пловдив Иван Тотев ще среже към обед лентата на пчеларската изложба Апи България 2018 г., която обичайно е разположена в палата №2.

Деловата програма в първия панаирен ден:

13.30-17.30 Семинар „Възможности за подпомагане на млади фермери и малки
земеделски стопанства по ПРСР 2014-2020 чрез мярка 2 „Консултантски услуги,
услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“
Лектори: експерти от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ)
Място: зала България, Конгресен център; организатор: НССЗ

14.00-15.30 Дискусионен клуб „Детско и ученическо хранене. Средиземноморска
диета“
Място: зала Пресклуб, Конгресен център; организатори: Национален омбудсман,
Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката.

Делова програма от 22 до 25 февруари:

22.02.2018– четвъртък

09.00-13.00
Семинар: ,,Основни насоки при обеззаразяването на семената в зърно производството – слънчоглед, царевица, нахут, картофи“
Място: Конферентна зала, палата 13
Организатор: ,,Амитица“

9.30-17.00
Конференция ,,Биологичното земеделие в България, повече иновации за по-добри резултати“
Панел 1: ,,Биологичното земеделие в България и европа: какво ново?“
09.30 – 10.00 Регистрация
10.00 – 10.15 Откриване
10.15 – 10.45 Нов регламент за биологично производство на Европейския съюз – след 7 години дискусии решението е взето: какво предстои и от кога влиза в сила?
10.45 – 11.00 Нова наредба за биологичното земеделие в България – представя МЗХГ
11.00 – 11.30 Мнението на фермерите – представяне на Българска асоциация Биопродукти
11.30 – 12.30  Дискусия
12.30 – 13.30 Обяд с фермерски храни
13.30 – 14.10 Премиера на филма „Заграбването на земята“ – Екологично сдружение ЗА ЗЕМЯТА
14.10 – 14.30 Представяне на авторите и героите на филма, дискусия
Панел 2: Повече иновации за по-добри резултати
14.30 – 15.00 Иновации и добри практики в биологичното земеделие от цял свят – как да стигнем до тях? Представяне на платформата FARMKNOWLEDGE – агр. Петър Киров, Биоселена
15.00 – 15.30 Регулиране на плевелите в зърнените култури биологично производство – резултати от изпитването на щригелна брана в 3 български био ферми Петър Киров
15.30 – 16.00 Иновативен метод за сеитба на царевица – резултати от изпитването на метода Зелено торене и директна сеитба в две български био ферми – агр. Николай Тихов, Биоселена
16.00 -16.30 Иновативна технология за защита на овошки и лозя от зимен слънчев пригор, напукване на кората и късните пролетни слани – агр. Божидар Петков, Балкан Био Фрукт
16.30 – 17.00 Дискусии и закриване на конференцията
Място: зала България, Конгресен център
Организатор: Фондация за биологично земеделие ,,Биоселена“

11.00-13.00
Семинар „Превенция, третиране и биостимулация без натрупване в растенията“;
Иновативен подход за устойчиво земеделие на база полезни микроорганизми с приложение в конвенционално и биологично земеделие
Биотехнологии и биопродукти на база микроорганизми и тяхното влияние върху конвенционалното и биологично земеделие
Биоторове, биостимуланти, органични фунгициди, органични инсектициди
Елиминиране на страничните ефекти от прилагане на хербициди.  Приложение на био стимуланти и био фунгициди в конвенционалното земеделие.
Пълна гама от биопродукти покриващи целия цикъл от засяване до реколта
Устойчив резултат, независещ от почва и климат
Място: зала Струма, Конгресен център
Организатор: ,,Класик Грийн“ЕООД

13.00-17.00
Кръгла маса:„Перспективи за развитие на биологичното земеделие по отношение на трайните насаждения в България“;
Подходящи овощни сортове за биологично земеделие;
Алтернативни методи за борба с плодовите червеи в овощните градини;
Влияние на бактериален тор BIO-ONE, течен концентрат върху някои агробиологични и технологични показатели на лози от десертен сорт Приста;
Основни технологични елементи при биологично отглеждане на някои овощни култури;
Състояние, проблеми и перспективи за развитие на биологичното малинопроизводство в България;
Място: конферентна зала 2, палата 6
Организатор: ,,Селскостопанска академия“

13.30-17.00
Семинар ,,Ефективни торове за качествено хранене на трайните насаждения“
Място: зала Хеброс, Конгресен център
Организатор: ,,Континвест“ООД

19.30
Вечер на изложителя
Място: парк-хотел ,,Санкт Петербург“
Организатор: Международен панаир Пловдив

23.02.2018– петък

9.30- 13.00
Ден на биологичното земеделие 2018
Юбилейна международна научна конференция
„Биологично земеделие и устойчиво развитие“
9.30-10.00 Регистрация
10.00-10.30 Откриване и приветствия
10.30-12.30 Работа по дискусионни панели
12.30-13.00 Постерна сесия
Място: зала България
Организатор: ВУАБРР

10.00-13.30
Семинар: ,, Конкурентоспособно  производство на плодове и зеленчуци“
10.00 – 10.30 Нови решения на стари проблеми при растителна защита и хранене в областта на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството
лектор: инж. агроном Мирослав Петков, „Амитица“ ООД
10.30 – 11.20 Безплодието при овощните растения
лектор: проф. Иван Желев
11:20 – 12:10 Приложение на прогнозни модели при болести по ябълка, череша и лоза
лектор: гл. ас. д-р Звездомир Желев – Центъра за интегрирано управление на болести към Аграрния университет и преподавател в катедра „Фитопатология“
12.10 – 12.45  „От А до Я за хидропониката“
лектор: проф. Христо Симидчиев
12.45 – 13.05  Актуална информация за проектите, изпълнявани от НСГБ
докладва:инж Марианa  Милтенова
13.05 – 13.30  Въпроси и дискусия
Място: Конферентна зала, палата 13
Организатор: ,,Национален съюз на градинарите в България“ и ,,Амитица“

9.30- 13.30
Конференция ,,Храни с географски означения – възможности за местно развитие и достъп до нови пазари”
09.00 – 09.30 Регистрация
09.30 – 09.45 Откриване
09.45 – 11.30 Панел 1: България в Базата данни за храни с географски означения и традиционно- специфичен характер
Момчил Неков, депутат в Европейския парламент – Кампанията „Да защитим българския вкус” и европейски механизми за подпомагане на храни със защитени наименования (очаква се потвърждение)
Представител на Министерство на земеделието, храните и горите – Същност на процедурата за кандидатстване за ЗНП/ЗГУ и предизвикателства пред производителите
Илиян Костов, експерт по безопасност на храните, Център за оценка на риска по хранителната верига – изисквания за безопаснаст на храните
Личният опит в използването на географските означения – производители на Горнооряховски суджук, Българско розово масло, Странджански манов мед и месо от Източнобалканска свиня
11.30 – 11.45 Кафе пауза
11.45 – 12.45 Панел 2: Българските храни с географски означения – ползи, предизвикателства и възможности за малкия бизнес и развитието на селските райони и туризма
Десислава Димитрова, Slow food в България – Географските означения ката инструмент за съхраняване на бита, традиционното знанието, и природните дадености в селските райони
Иван Пенов, Фондация „Земята- източник на доходи“ – Дребните земеделски производители и защитените географски означения на земеделски продукти
Георги Гърневски – МЕТР – Предлагането на храни от малки производители в големите търговски вериги – предизвикателства и възможности.
Димитър Николов, ресторант „Багри”, София – Да предлагаш фермерски храни
12.45 – 13.30 Коктейл
Място: зала Пресклуб, Конгресен център
Организатор: Фондация ,,Земята източник на доходи“

11.00-13.00
Семинар „Превенция, третиране и биостимулация без натрупване в растенията“;
Иновативен подход за устойчиво земеделие на база полезни микроорганизми с приложение в конвенционално и биологично земеделие
Биотехнологии и биопродукти на база микроорганизми и тяхното влияние върху конвенционалното и биологично земеделие
Биоторове, биостимуланти, органични фунгициди, органични инсектициди
Елиминиране на страничните ефекти от прилагане на хербициди.  Приложение на био стимуланти и био фунгициди в конвенционалното земеделие.
Пълна гама от биопродукти покриващи целия цикъл от засяване до реколта
Устойчив резултат, независещ от почва и климат
Място: зала Струма, Конгресен център
Организатор: ,,Класик Грийн“ЕООД

11.00-12.00
Презентация на Карпатен Груп Румъния
Място: Гурме Зона в палата 11
Организатор: Карпатен Груп Румъния

13.00-17.00
Кръгла маса: „Повишаване на ефективността в животновъдството и опазване на генетичните ресурси“.
Българската Мурра, като генетичен ресурс;
Националният генофонд в птицевъдството – състояние и переспектива
Опазване на генетичните морски ресурси в Черно море – калкан (Scophthalums maximus)
Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море.
Отглеждане на зарибителен материал от бяла риба (Sander lucioperca L.) в поликултура.;
Място: конферентна зала 2, палата 6
Организатор: ,,Селскостопанска академия“

13.30-17.00
Семинар ,,Ефективни торове за качествено хранене на оранжерийните култури“
Място: зала Хеброс, Конгресен център
Организатор: ,,Континвест“ООД

14.00-18.00
Презентация ,,Биологичен контрол в растителната защита“
Място: зала 1, палата 6
Организатор: ,,Биопланет“

14.30-16.30
Среща на потенциалните партньори на Лесотехническия университет
Място: зала Пресклуб, Конгресен център
Организатор: ,,Лесотехнически университет“, София

16.30-18.00
Кръгла маса ,, Фермери на бъдещето – прецизно земеделие“
Място: зала Пресклуб, Конгресен център
Организатор: ,,Лесотехнически университет“, София

25.02.2018– неделя

13.00
Теглене на печелившия талон от попълнената анкетна карта за посетители
Място. палата 6
Организатор. Международен панаир Пловдив

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0