До 4 000 000 лева за предприятия от хранително-преработвателната и горската промишленост

Финансова помощ по тази мярка “Наредба 123” се предоставя за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната и горската промишленост.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните сектори:

1.      мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

2.      месо и месни продукти;

3.      плодове и зеленчуци, включително гъби;

4.      пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

5.      зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

6.      растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

7.      технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

8.      готови храни за селскостопански животни (фуражи);

9.      гроздова мъст, вино и оцет;

10.  производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти.

Финансова помощ се предоставя и за преработка и/или маркетинг на горски продукти за инвестиции, свързани с използване на дървесината като суровина, и е ограничена до работни операции, извършвани преди индустриалната преработка и преди производството на мебели само за микропредприятия.

Финансовата помощ е в размер на 50 на сто от  общите одобрени инвестиционни разходи за микро, малки и средни предприятия и 25 на сто от общите одобрени инвестиционни разходи за междинни предприятия.

Ø  Максималният размер на общите допустими разходи за периода 2007 – 2013 г. за един кандидат е левовата равностойност на 4 000 000 евро. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро.

За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица, които отговарят на следните условия:

1. Да са микро-, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия или да са междинни предприятия (“междинни предприятия” са предприятия, които не са микро-, малки или средни, но са със средносписъчен брой на персонала, по-малък от 750 души, или с годишен оборот, който не превишава левовата равностойност на 200 милиона евро).

2. Да са с не повече от 25 на сто държавно или общинско участие.

3. Да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

4. Да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд “Земеделие”.

5. Да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност.

6. Да не са в производство по ликвидация.

7. Да нямат изискуеми публични задължения към държавата.

8. Да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

В случай, че кандидатът преработва само собствени земеделски продукти, е допустим за финансова помощ, ако над 50 на сто от неговия доход за предходната година е от преработка на земеделски продукти.

Екипа на Finansirane.eu, може да Ви съдейства при разработването и управлението на проекта към съответната програма.

24 Comments
 1. Reply
  Тома Бежинаров 03.07.2015 at 9:41

  Здравейте г-н Янков,
  има ли програма(мярка) по която мога да кандидатствам за цех за производство на полуфабрикати от риба и рибни продукти?
  Поздрави Т. Бежинаров!

 2. iskam da nauca da li e vlqzal proekta za furnite proizvodstvo za hlqb banicki i drugi neshta dali shte bida finansiran i koga tazi godinali ili nqma takif proekt iskam da kaja vednagali shte puskat parite ili shte cakam

 3. iskam da naucha koga shte vliza proekta za finsnsirane na furnite – zirneni izdeliq viv koq mqrka shte sam

  • Reply
   Ивайло Янков 27.04.2015 at 13:24

   Здравейте Асен,

   Исканата от вас дейност може да се финансира по мярка 6.4 от програма „Развитие на селските райони“

   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 4. Значи става въпрос за мярката “Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”.Трябва ли да имаш функционираща фирма преди това.Става въпрос за месо и месни продукти(транжорна).Искам да започна собствен бизнес финансирането изцяло ли е.

 5. Reply
  Иавайло Здравков 12.11.2009 at 13:12

  Здравейте Елена,
  Моля да изясните за какво точно искате да кандидатствате.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 6. Здравейте пак съм аз.Ако не мого да кандидатствам по този проект имали други в който мога да кандидатставам.Искам да създам собствен бизнес.

 7. Здравейте.Искам да питам аз нямам фирма,но мога ли да кандидатствам за малък бизнес от рода на месо и месни продукти.И дали финансирането е изцяло.

 8. Reply
  Ивайло Янков 22.06.2009 at 10:39

  Здравейте Емил,
  Моля попълнете нашета анкетна карта за да Ви отговор на въпроса.
  https://finansirane.eu/?page_id=123

 9. Reply
  емил емилов 19.06.2009 at 20:16

  имам закупен недвижим имот,който 3 години рааботи като ресторант.като готово помещение с хассп система,вентилации,персонал имам идея да го използвам за производство на готови храни/хапки/,които да продавам в магазините за хранителни стоки.бихте ли ме насочили към коя програма/и за финансиране е подходящ този бизнес.с уважение

 10. Здравейте Дарина,
  Според НАРЕДБА № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

  Няма ограничение, че суровините използвани за конкретната дейност няма да са от собствено производство, но трябва да бъдат спазени другите изисквания към кандидата.

 11. Reply
  Дарина Павлова 25.05.2009 at 16:04

  Здравейте, в наредбата по мярка 123 няма изискване кандидата да е задължително земеделски производител, а може само да е регистриран по Търговския закон, както и няма изискване да преработва земеделски продукти, които да са само от негово производство. Това означава ли, че по мярка 123 може да кандидатства фирма, която ще преработва закупени от други земеделски производители продукти в продукти от приложение№1? Или по-ясно може ли фирма от селски район да кандидатства за субсидия за създаването на изба като гроздето нама да е нейно производство?
  Предварително Ви благодаря!

 12. Reply
  Ивайло Янков 04.05.2009 at 14:52

  Здравейте г – жа Гочева,
  Моля попълнете анкетната форма на нашия сайт за да мога да ви отговоря:
  https://finansirane.eu/?page_id=123

 13. Здравейте!Занимавам се с мелене,пакетиране на кафе!По коя програма мога да кандидатствам за разширяване на това производство? Благодаря!

 14. Reply
  Ивайло Янков 09.02.2009 at 12:32

  Отговорено Ви е на посочения електронен адрес

 15. Imah”shastieto”da popadna na nekorekten konsultant po izrabotka na proekt po myarka 123.V momenta imam neobhodimost ot korekten&seriozen konsultant za:predproektno prouchvane(neobhodimo za sazdavane na novo predpriatie)+popalvane na biznes plana(ikonomicheskite tablici i tekstovata chast)>Vsichki ostanali dokumenti,oferti s predvaritelni dogovori,dokumenti ot darjavni institucii,tablicite s izhodnite danni po proekta sa mi gotovi.Moje li da me nasochite kam konsultant.Predvaritelno blagodarya.

 16. Reply
  Ивайло Янков 04.02.2009 at 20:20

  Здравей Александър,
  Така, не мога да Ви отговоря, Моля за повече подробности попълните анкетата в нашия сайт. Дейността за която искате финансира има своите специфики.

 17. Reply
  Александър 29.01.2009 at 18:15

  Здравейте,
  От скоро имаме регистрирана фирма ООД и със съдружника ми имаме идея за построяване на мандра за производство на сирена и кашкавали. Бихте ли ни разяснили, какви точно са етапите на проектиране и до какъв процент е безвъзмездната помощ.

  Благодаря предварително!

 18. Reply
  Ивайло Янков 07.01.2009 at 20:54

  Това е лунка: http://www.mzh.government.bg/Article.aspx?rmid=503&id=503&lang=1&lmid=0 за цялата ОС 3, ще видите наредба 312

 19. Уважаеми г-н Янков, ще бъдете ли така любезен да ми дадете линк за програмата: Развитие на селските райони: ОС 3, НАРЕДБА 312.
  Благодаря ви предварително.

 20. Reply
  Ивайло Янков 05.01.2009 at 10:16

  Здравейте Станка,
  Вие може да кандидатствате по програма „Развитие на селските райони: ОС 3, НАРЕДБА 312.
  Финансовата помощ е предназначена за новорегистрирани или съществуващи
  микропредприятия, работещи в неземеделски сектори в общини от селските райони.
  Мярката подпомага неземеделски микропредприятия за инвестиции за създаване или развитие на неземеделски дейности. Мярката се прилага в 231 общини в селските райони.

  Допустими области на разнообразяване
  Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори като:
  • преработвателна промишленост – производство на мебели, леко машиностроене и
  т.н.;
  • производство на възобновяема енергия;

 21. Reply
  Станка Иванова Насташова-Уюрова 30.12.2008 at 15:54

  Здравейте, от шест години имам регистрирана фирма на територията на община Смолян, която има основна дейност лесовъдски услуги-залесяване , маркиране на стояща дървесина на корен, оценка на земи и гори от горския фонд, но най-вече през последните години организация и извършване на дърводобив в частни, общински и държавни гори и преработка на дървесина.Притежавам техника за дърводобив, късометражна въжена линия, два специализирани товарни автомобила с кранове и ремаркета, гатер-банцинг.Желая да в по-нататъшната дейност на фирмата да развия дейност по производство на мебели, т.е. да се затвори цикъла на производство.В момента персонала на фирмата е от 7 човека.напоследък има затруднения в реализацията на фасониран материал и затова бих искала да пренасоча средства повече в производство на мебели и/ или заготовки за дървени къщи, а защо не и производство на биогорива от отпадна дървесина.Бихте ли ме ориентирали по коя мярка от програмите ще бъде удачно да бъда бенефициент като фирма ЕТ “Пинус”.

 22. Reply
  Ивайло Янков 29.12.2008 at 11:02

  Здравей Свилен,

  Има седем програми, които финансират различни дейности и бизнеси. Моля конкретизирайте си въпроса за какво точно искате да кандидатствате и ще Ви насоча към съответната програма.

 23. Dobar den,kakto ve4e razbrahte, se kazvam SVILEN.V momenta jiveq i rabotq v ISPANIA,no iskam da se varna v BULGARIA.I imam nqkoi idei, no vinagi kakto se slu4va, za tezi idei trqbvat pari.Ako moje da me naso4ite ot kade i kak stava finansiraneto 6te Vi bada mnogo blagodaren

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0