Има или няма пари за мерки 10 и 11 от ПРСР?

МЗХНа сайта на Министерството на земеделието и храните бе публикувана, а скоро след това свалена, невъобразима заповед на министър проф. Христо Бозуков. Според нея от 1 март общинските земеделски служби не бива да приемат заявления на земеделски стопани, които кандидатстват за преки директни плащания по мерки 10 „Агроекология и климат“ и 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Какво се случва? В какво състояние са бюджетите по тези мерки? На тези въпроси няма отговор. Няма официално обяснение нито за нареждането в тази заповед, нито за последващото изчезване на документа от сайта на МЗХ.

Ето и заповедта:

З А П О В Е Д

  • № 09-16
  • София, 28.02.2017 г

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 4, ал.5 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ. бр.22 от 2009г.), наричана по – нататък „Наредба № 5 от 2009 г.“ и одобрен доклад  на заместник – министър на земеделието и храните № 93-1466/28.02.2017 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Определям 01.03.2017 г. за начална дата на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за кампания 2017 относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.).

  1. През кампания 2017 да не се приемат заявления за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020г., с които се поема нов ангажимент или се разширяват поети ангажименти по реда на чл. 20, ал. 6 от Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.(ДВ, бр. 16 от 2015 г.) и чл. 17, ал. 4 от Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.).

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на доц. д-р Светла Янчева – заместник-министър на земеделието и храните и г-н Живко Живков – изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение, като екземпляр от нея се изпрати на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.

1 Comment
  1. Протест ще има( немогат така да се подиграват със българските земеделци .поне да се приемат
    Хората които са сключили договори и имат направени разходи

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0