Инвестиция с аромат на лавандула

Лавандула (Lavandula) е род растения от семейство Устноцветни. Тя произхожда от слънчевите райони на Средиземноморието, а като диворастящо растение се среща в Южна Франция, приморските Алпи, източна Испания, Италия и Северна Африка. Родът включва едногодишни тревисти растения, полухрасти и малки храсти. В природата се срещат около 30 вида лавандула, като от 1923 г. е възприета опростена класификация на културата лавандула, която я дели на 3 типа:240px-Illustration_Lavandula_angustifolia0

1. Обикновена, теснолистна лавандула
2. Широколистна лавандула
3. Хибридна лавандула

Приложение

Лавандулата е известна като ароматично растение още от Древността. Тя намира приложение както в народната медицина, така и в кухнята. Широкото и приложение се дължи на етеричното масло, което се извлича от цветовете и се употребява в парфюмерията, сапунената, бояджийската и керамичната промишленост. Също така лавандуловият цвят е инсектицидно средство за борба с дрешния молец, като в днешно време измества употребата на нафталин за битови нужди. Лавандулата е ценно медоносно растение – oт 1 дка пчелите набират между 10–18 кг мед. Лавандулата намира приложение и като противоерозионна култура, а намалените и изисквания към почвата я правят подходяща за отглеждане на терени, на които не могат да се отглеждат основните полски култури.

БИОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Към светлината

Лавандулата е светлолюбива култура и не понася засенчване. По-интензивната слънчева радиация спомага за натрупването на повече етерично масло в цветовете.

2. Към топлината

В процеса на еволюцията и селекцията културата се е приспособила към по-сурови климатични условия и възрастните растения издържат температури до –30 °С. Толератността ѝ към различни топлинни условия я прави подходяща за отглеждане на надморска височина от 0 до 1000 м.

3. Към влагата

Не понася прекомерна влага в почвата, а високата атмосферна влажност по време на цъфтежа влошава качеството на маслото.

4. Към почвата

Развива се най-добре на бедни, карбонатни и песъчливи почви, но при ежегодно торене с минерални торове. Неподходящи за лавандулата са киселите почви и почвите с високи подпочвени води.

ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА

512612-27612-24Лечебната сила на лавандулата е концентрирана в цветовете и може да бъде съхранена по два начина – промишлен и домашен. Промишленият е, чрез извличане на етеричното масло, което варира от 1 до 3%. По време на дестилацията се получава и друг продукт – лавандулова вода, която се използва основно в козметиката. Домашният начин за съхранение на билката е, чрез изсушаване.

Приложенията на етеричното масло са многобройни. На първо място има много силно антибактериално действие, особено срещу стрептококи, гъбички и вируси. Маслото е един от най-ефикасните методи за лечение на гнойни рани и възпаления. Използва се при изгаряния – както битови, така и слънчеви. Лавандулата притежава успокояващи и обезболяващи свойства. Успешно се справя с нервност, стрес, безсъние, главоболие, сърцебиене, менструални болки. Не на последно място, етеричното масло не само успокоява от ухапвания от насекоми, но и е ефикасна защита срещу набезите им.

Лавандуловото масло е и една от най-ценените съставки в козметиката. Използва се срещу акне, косопад, пърхут, както и за възстановяване на напуканата кожа. Сушената лавандула също може да бъде полезна. От нея се правят билкови чайове или лавандулови възглавници – при нервно безсъние и менструални болки.

СЪЗДАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ ОТ ЛАВАНДУЛА

 • Избор на подходящо място

Преди за започнете да се занимавате с отглеждане на лавандула, трябва внимателно да подберете мястото. Лавандулата е светло- и топлолюбиво растение, затова би било добре ако нивата е с южно, югоизточно или югозападно изложение; с пропусклива почва, защитена от силни ветрове и постоянни течения. Лавандуловото насаждение е трайно и се използва 15- 25 г., затова е добре земята да е собствена или с договор за аренда за поне 15 г. срок.

 • Осигуряване на посадъчен материал

Преди да се започне с подготовката на почвата и последващото засаждане е нужно да се вземат мерки по подсигуряване на посадъчен материал. Това най-често става или, чрез собствено производство от съществуващи на5саждения или, чрез сключване на договор за бъдеща доставка – от 6 до 12 месеца напред – с някои от производителите на разсад за лавандула.

 • Подготовка на почвата

Започва през летните месеци и се състои от почистване на терена, наторяване, изораване и култивиране. Година преди засаждането, площта се оставя на черна угар за провеждане мерки за борба с плевелите и за създаване на добре подготвен орен почвен пласт. Изорава се на голяма дълбочина, като предварително се наторява; пръска се с хербициди; култивира се; следва второ изораване, заравняване и маркиране – преди засаждането.

 • Засаждане

Извършва се ръчно или с машина. Маркирането става чрез бразди или опъване на дълги еластични въжета. Засаждането става на есен между октомври и ноември или напролет – между февруари и март.

 • Отглеждане и грижи

Преди започване на вегетационния период, неприхванатите и увредени растения се подменят с нови. Лавандулата започва да дава оптимално лавандулов цвят (400-650 кг/дка), съответно лавандулово масло (8-15 кг/дка) от третата година нататък, като точната цифра зависи от сорта на лавандулата и полаганите грижи. През втората година добивът е 20-25% от оптималния; през първата, когато очакваният добив е нищожен, съцветията се отстраняват още в началния етап от развитието им, с цел по- добро и равномерно оформяне на туфите.

 • Жътва и прибиране на лавандулата

lavandula-ap3-300x225Обикновено се извършва в началото на юли, от 10 сутринта до 16 часа. Желателно е 75-100% от цветчетата да са цъфнали. Прибирането става ръчно или машинно, като второто е препоръчително след 3-4 година. Съцветията се изрязват с дръжките, събират се и максимално бързо се извозват за дестилация.

 

 

 • Болести и неприятели

По- известни болести са листните петна (Septoria lavandulae Desm.), представляващи закръглени петна с червеникав пръстен. Фомоза (Phoma lavandulae Gabot.), при което се наблюдава пожълтяване на стъблата и засъхване. Кореново гниене, при което се наблюдава загниване и изсъхване на корените, което може да се дължи на увеличено нападение от галова нематода; от неправилна употреба на хербициди; при неизправност на площите и задържане на влага по ниските места. Сред растителните паразити най-голяма заплаха представляват кускутата, а от вредителите – скакалци, галовата нематода и пенещата цикадка. С тях се води борба като при другите култури.

ПАЗАР И ЦЕНИ

България е една от водещите страни в света, производител на лавандула. Изнасяме лавандулово масло за Германия, САЩ, Швейцария и дори за лидера в производството – Франция, която през 2014 година раздели първото си място с България.

Цената на лавандуловия разсад е 14- 16 ст./бр без ДДС. За засяване на 1 декар са необходими средно между 200 и 280 лв.

По-високи изкупни цени на лавандуловото масло се очакват тази година спрямо миналата (2015), когато килограм масло се търгува средно за 50-100 лв. Тази година реализираните сделки са на стойност 100-120 лева/кг, като цените достигат дори и 200 лв. и нагоре. На европейския пазар изкупните цени са по-високи, като започват от 100-110 евро и нагоре.

ФИНАНСИРАНЕ

Ако искате да се сдобиете с ароматна градина и доходоносен бизнес, то лавандуловите насаждения са точно за Вас. През програмен период 2014-2020г., Програма за развитие на селски райони дава възможности, както за малки земеделски производители, така и за вече установили се на пазара. Тази инвестиция би могла да се реализира по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, където помощта е в размер на 15 000 евро, представляващо плащане на 2 транша: 10 000 евро – при одобрение на заявлението за подпомагане и 5 000 евро – след проверка изпълнението на бизнес плана. Помощта предоставяна на малките стопанства е насочена към осигуряване на тяхното устойчиво развитие и растеж. По мярката се подпомагат всички дейности, които могат да гарантират това развитие, например: финансиране за изграждане, придобиване и подобряване на сгради, закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване; разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия; разходи свързани със изготвянето на проект и др.

За по-напреднали земеделски производители, ще бъде по-подходяща мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, по която финансирането е в размер на 50% – като може да бъде увеличено до 70%; максимален размер на разходите за периода на прилагане на Програмата – 1.5 млн. евро (през втори прием по мярката – юли 2016г. се очаква да бъде 1 млн. евро). Тук може да получите финансиране за получите финансиране за изграждане, придобиване и подобряване на сгради, закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване; създаване и презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия; дава се възможност и за закупуване на земя (на база данъчна оценка), както и всички общи разходи свързани със изготвянето на проект.

За тези, които биха желали да затворят цикъла на производство, чрез изграждане на дестилерия за етерични масла – например, могат да кандидатстват за субсидия по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Програмите позволяват да направите и допълнителни инвестиции, които да подобрят добивите и качеството на продукцията от Вашите лавандулови насаждения. Пример за това може да бъде изграждането на сондаж; капково напояване; закупуването на специализирана земеделска техника и транспортни средства.

За да научите за всички възможности за финансиране през тази година, независимо дали е развитието на земеделска дейност или пък за развитието на туристически или други дейности, както и да превърнете Вашите планове в реален бизнес, можете да се свържете с екип от специалисти, които да Ви помогнат в това начинание.

6 Comments
 1. ИМАМ СОБСТВЕНА ЗЕМЯ ИСКАМ ДА ЗАСЕЯ 50 ДЕК.ОТ НЕЯ С ЛАВАНДУЛА. МОГА ЛИ ДА ПОЛУЧА СУБСИДИЯП? И АКО ДА КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ.? БЛАГОАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.

 2. Reply
  Вилияна Апостолова 20.05.2019 at 23:01

  Здравейте имам засети 8 декара с лавандула от миналата година, тази засях още 12..как мога да кандидатствам за финансиране

  • Здравейте, г-жо Апостолова!

   Тази година имате възможност да кандидатствате по подмярка 6.3 „Стартова помощ за млади земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020г., която се очаква да отвори за прием на проектни предложения в най-скоро време.

   Лавандулата е приоритетен сектор по подмярката, финансирането е в размер на 15 000 евро, а бизнес планът е за 5 години, като ще имате задължението да закупите една техника и да увеличите земята в стопанството с минимум 20%.

   За да кандидатствате трябва да сте регистрирана като земеделски производител с икономически размер на стопанството си от 2000 до 7999 евро (измерен в стандартен производствен обем – СПО). Какво ще рече това:

   От така зададеният от Вас въпрос става ясно, че към момента отглеждате 20 дка лавандула, което означава, че СПО на вашето стопанство възлиза в размер на 1677,04 евро (20 дка * 83,852 евро/дка).

   За да станете допустим кандидат трябва да увеличите стопанството си с още минимум 15 дка лавандула, която може да бъде наета или засадена. Друг вариант е да увеличите стопанството си с друг вид култура, която да повиши СПО ви – като например 2 дка домати или краставици, или с 2 дка овощни градини (черешили, сливи, праскови). Като тези култури могат да се оглеждат на собствена земя или взета под аренда/наем за минимум 6 години.

   Ако желаете да обсъдите по-подробно възможността, която стои пред Вас, може да се свържете с консултантите от консултантска фирма „Novek“ за безплатна консултация.

   На линка може да откриете най-удобните за Вас контакти – https://novek.bg/contacts/.

   Поздрави,

 3. Reply
  Виолета 04.03.2016 at 13:49

  по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, искам да попитам какви документи са нужни за кандидатстване по програмата с лавандула?Имаме място от 4дка с южно изложение.

 4. Reply
  Лили Калемджиева 17.02.2016 at 15:53

  Прочетох горе изложеното и ми допадна като идея, тъй като в с.Буката, Община Смолян имам земя която съм оставила миналата година да почива. Нивата е около 1500 кв.м. Притежавам и документ за собственост НА. ако реша да се възползвам, към кого мога да се обърна за помощ и разяснение.

  • Здравейте,
   бихте могли да се възползвате от някоя от земеделските мерки от Програма за развитие на селски райони. За повече информация, заповядайте на среща в някой от офисите ни в страната, които може да видите в раздел контакти, или като се обадите на телефон: 02/ 4896959.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0