Какви възможности предлага ОП „Развитие на човешки ресурси 2014- 2020“

Европейският съюз предлага неограничени възможности за финансиране, в сфери като регионално и градско развитие; земеделие и развитие на селски райони; морско дело и рибарство; научни изследвания и иновации; заетост и социално приобщаване.

Членките на съюза са чувствителни на тема социална интеграция и заетост на населението, като чрез ОП „Развитие на човешки ресурси“ се предоставя възможност за населението в трудоспособна възраст да бъде успешно адаптирано към настоящите промени; да получи известна сигурност на работното си място и достойно възнаграждение; възможност за кариерно развитие; процедури насочени към интеграция на маргинализирани общности, както и процедури насочени към успешна адаптация на хора със специални нужди.

През този програмен период: 2014- 2020г., най-ефективната и ефикасна процедура от Програмата, а именно „Ново работно място“ е насочена към работодатели от частния сектор. Процедурата е ориентирана към подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, чрез устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора (вкл. младите хора изложени на риск от социално изключване и младите хора от маргинализираните общности); достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, вкл. трайно безработни и лица отдалечени от пазара на труда.

В рамките на операцията, няма да бъдат подкрепяни дейности, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет; бюджета на ЕС или друга донорска програма, проверката на което ще се извършва на ниво индивидуален проект- на ниво допустими дейности, както и на ниво представител на целева група.

rchrПроцедурата е с три крайни срока за кандидатстване:

 1. 14.09.15 г. 23:59 ч.
 2. 19.11.15 г. 23:59 ч.
 3. 05.02.15 г. 23:59 ч.

Проектните предложения по настоящата процедура, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България: https://eumis2020.government.bg.

Допустимите по процедурата дейности, са насочени основно към подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, като:

 • Наемане на безработни лица за период до 12 месеца; процедурата поема разходите за възнаграждения за всяко лице и всички дължими вноски за сметка на работодателите;
 • Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите лица;
 • Предоставяне на обучение по ключови компетентности, съгласно Европейската езикова рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“; ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“;
 • Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места;
 • Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности;
 • Осигуряване на наставник за хората с увреждания.
Минимален размер на помощта Максимален размер на помощта
50 000 лева 391 166 лева

По процедурата не се изисква съфинансиране за микро-, малки и средни предприятия; като за големи предприятия минималното съфинансиране е в размер на 20% от размера на безвъзмездната финансова помощ.

Изготвянето на проектни предложение по процедурата, изисква повишено внимание към детайлите; богата демографска и социална култура; ясна обосновка на идеите и заявените за подпомагане дейности, както и известен практически опит в тази сфера. На помощ могат да се притекат специалисти от „FINANSIRANE.eu“,  които са доказали себе си в изготвянето и управлението на проекти по различни европейски програми; които ще анализират подробно идеята Ви; ще проучат възможностите за нейната реализация и ще изготвят и управляват Вашето проектно предложение.

24 Comments
 1. Reply
  Божидар 14.12.2017 at 10:47

  Здравейте.
  Имам малък бизнес с – кафе аперитив и бих желал да наема допълнително персонал. Бихте ли ми помогнали като ме насочите към програма, подпомагаща такова начинание?
  Благодаря.

 2. Здравейте!
  Ние сме международна транспортна фирма и се интересуваме дали можем да кандидатстваме по някои европейски програми за модернизиране на хладилните тирове и автосервиза ни.

  Предварително Ви благодарим!

  Елена Димитрова

 3. Reply
  Соня Райкова 08.02.2017 at 16:48

  Здравейте! Искам да попитам дали мога да получа финансиране за отварянето на малък шивашки цех. Нямам действаща фирма и не съм имала.

 4. Здравейте,
  Собственици сме на малък семеен хотел във Велико Търново.Скоро купихме съседен имот с площ от 500м2 и ни предстои разширение на базара,ще изградим нова сграда.Има ли някаква възможност за възползване от оперативна програма за финансиране.
  Благодаря

  • Здравейте,
   стана ясно, че инвестициите в къщи за гости (подобни помещения за настаняване, вкл. и хотели) са допустими за финансиране по мярка 6.4, но при изключително ограничени условия. Предстои да бъде изготвен списък с райони, които по икономическо и статистическо значение са с алтернативен туризъм. Към момента този списък не е актуален, но се надяваме, че до средата на година ще има поне негов проект – публикуван за обществено обсъждане. Към момента не можем да кажем дали със сигурност Велико Търново ще попада в новия списък. Към днешна дата и до момента известните селски райони, изключват Велико Търново (града и общината) от финансиране. С изготвянето на новия списък, е възможно районът да стане допустим.
   Мярката предстои да отвори за прием през ноември 2017г., но предвид политическата ситуация в страната е възможно да остане за първото тримесечие на 2018г.

  • Reply
   Ангел николов 08.03.2017 at 15:03

   Здравейте.Собственик съм на къща нуждаеща се от основен ремонт за да стане къща за гости .Има ли възможност за финансиране и по коя програма .На 24 год.съм.

   • Здравейте,
    този тип инвестиции ще бъдат допустими по мярка 6.4 от Програма за развитие на селски райони, но при изключително ограничени условия.
    Инвестициите следва да се осъществяват в рамките на район, който по икономическо и статистическо развитие е с алтернативен туризъм.
    Предстои да бъде изготвен допълнителен списък с райони, отговарящи на дадените характеристики, но към момента няма информация, кога ще се случи това.
    Мярката се очаква да отвори за прием през ноември 2017г., но предвид политическата ситуация в страната е възможно да остане за първото тримесечие на 2018г.

 5. Reply
  Гергана 28.08.2016 at 9:09

  Здравейте, бих искала да отворя Детски кът, който да предлага на деца над 1г.
  Мога ли да кандидатствам по проект? Към момента нямам действаща фирма, но съм студент/р.о. по специалност Предучилищна и Начална Училищна Педагогика, имам и сертификат от практическо обучение по програма „Студентски Практики“.
  Какви стъпки мога да предприема за осъществяването на моя проект?
  Ще съм Ви безкрайно благодарна, ако обмените опит с мен или ме насочите какви стъпки е необходимо да предприема!? 🙂
  Благодаря предварително!
  Поздрави, Гери!

  • Здравейте,
   тази идея би могла да бъде реализирана по Програма за развитие на селски райони – мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Като задължително условие за кандидатстване по мярката е, инвестицията Ви да се осъществява в рамките на допустима за финансиране селска община. Списък на общините бихте могли да видите на следния линк: https://goo.gl/e4QIYc.

 6. Reply
  Калин ПРойнов 11.07.2016 at 17:50

  Здравейте, има ли някаква програма по която може да се кандидатства с новооткрит ресторант.

  Поздрави и Благодаря

 7. Здравейте искам да отворя склад за продажба на дърва мога ли да кандидатствам по някоя програма

  • Здравейте,
   бихте могли да се възползвате от възможностите по Програма за развитие на селски райони.
   За повече и по-подробна информация, може да заповядате на среща в някой от офисите ни в страната, които може да видите в секция: контакти.

 8. Reply
  Светла Радева 15.04.2016 at 20:04

  Здравейте ! Аз съм от Добрич и бих искала да открия туристическа агенция с подпродукт : курсове по чужди езици и преводачески услуги ! По коя програма мога да кандидатствам ?!

  • Здравейте,
   добре е да доуточните за кои дейности бихте искали да получите финансиране, за да можем да преценим адекватно.

 9. Reply
  Светла Радева 15.04.2016 at 20:01

  Здравейте ! Бих искала да си отворя туристическа агенция със под продукти : чуждоезични обучения и преводачески услуги ! Има ли възможност да бъда финансирана и какви са условията ?! Благодаря предварително !

 10. Reply
  Екатерина Иванова 11.03.2016 at 22:53

  Здравейте,дълго време обмислям и търся вариант с който мога да бъда полезна както на близките за мен хора със специални нужди..така и на всички други в общината ,в която живея ,което ще рече Пловдив и област Пловдив….Желанието ми е да направя сдружение ,което да подпомага както хората в неравностойно положение така и на децата лишени от родителски грижи….Като причина ще изтъкна факта ,че съм съпруга на мъж който вече 10 години е в инвалидна количка ,а е само но 38 и съм майка на три прекрасни деца едното от ,които е със Синдром на Даун….така ,че искрено моля да бъда консултирана от вас и да опитам да бъда полезна на всички хора като мен….ще бъда най щастливия човек ако получа от вас насока и помощ за реализация….

 11. Reply
  Росен Илиев 31.01.2016 at 19:30

  Росен

  Здравейте,

  Бих искал да отворя Кафе-Сладкарница в малко софийско село, можем ли да кандидатствам по някоя програма

  Поздрави и приятен ден,
  Росен Илиев

 12. Zdraveite,iskam da popitam dali moga da kandistvam za otpuskane na subsidii ot evrospeskite fondove za zapochvane na maluk biznes,kato durja da otbeleja che nqmam deistvashta firma I sum nqmala dosega

 13. Reply
  milena dimitrova 12.11.2015 at 19:55

  Zdraveite iskam da kandidatsvam za subsidiq za otglejdane na padpadaci kakvo trqbva da napravq i kade da kandidatsvam

 14. Здравейте,

  ние сме МАИК ТРАНС 2014 ЕООД – предлагаме международен транспорт и спедиторски услуги. В момента във фирмата сме двама служители.

  Бих искал да попитам, можем ли да кандидатстваме по ОП „Развитие на човешки ресурси“ за подобряването на ключови компетенции “ Чужди езици“ и „Дигитална компетентност“ за вече наетите лица? Както и придобиване на професионална компетентност за управител на транспортна фирма от втория работник в фирмата?

  Също така за наемането на трето лице със специални нужди, работещо дистанционно ( Тъй като работата ни го позволява) ? За какъв срок трябва да бъде наето лицето? Задължително ли е да е за 12 месеца? А повече?

  Въобще компания с предмет на дейност като нашия, може ли да бъде одобрена по тази оперативна програма и ако да какви са изискванията.

  Поздрави и приятен ден,
  Атанас Атанасов

  Очаквам вашият отговор

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0