Какви са извънредните мерки на Брюксел за млякото, животните, растениевъдството

Държавната помощ за един фермер се увеличава до 15 хил. евро, в промоционалните програми се наливат още 30 млн.

Фил Хоган

Фил Хоган

По време на заседанието на Съвета по земеделие и рибарство, което се проведе на 14 март 2016 г. в Брюксел, комисар Хоган представи допълнителен пакет от извънредни мерки за подкрепа на европейските фермери във връзка с кризата в селското стопанство в ЕС.

Комисията признава дълбочината и продължителността на настоящата селскостопанска криза, както и значителните усилия, положени на национално ниво, за подкрепа на фермерите и предоставя в отговор допълнителен пакет от мерки.

Комисар Хоган каза пред Съвета: „В интерес на европейските фермери, аз съм готов да използвам всички инструменти, които законодателите са ни предоставили, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Ние трябва да използваме подходящите инструменти и действия, за да дадем възможност на фермерите да се справят с колебанията на пазара, като им осигурим и незабавна подкрепа. Днешният отговор е всеобхватен, като включва възможно най-много предложения в рамките на правните и бюджетни ограничения, които всички ние спазваме. Вярвам, че това е пакет от мерки, който като се има предвид и цялостното изпълнение на септемврийския пакет за солидарност би могъл да окаже осезаемо и положително въздействие върху европейските земеделски пазари и е необходимо да му дадем шанс за успех”

Комисията счита, че мерките са много адаптивни, така че държавите членки да могат да ги използват спрямо своята специфична ситуация и по най-добрия възможен начин. Секторите на млякото и млечните продукти, свинското месо, плодовете и зеленчуците са основният фокус на този пакет за подкрепа.

Мерките на комисар Хоган  са както следва:

Прилагане на доброволно управление на доставките (член 222)

Комисията ще активира за ограничен период от време възможността организациите на производителите, междубраншовите организации и кооперативите в сектора на млякото и млечните продукти да направят доброволни споразумения за производството и доставките. Това е чл. 222 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти (ООП), който е специфичен за земеделския сектор и може да бъде приложен при сериозен дисбаланс на пазара. Комисията заключи, че строгите условия за прилагането на този член в сектора на млякото и млечните продукти са изпълнени в настоящите условия.  Това е извънредна мярка, която беше включена от законодателите в реформата на ОСП през 2013 г., но досега не беше използвана.

Временно увеличение на държавната помощ

Комисията обеща временно да увеличи  държавната помощ до максимум 15 000 евро за фермер на година, без прилагането на национални тавани. 

Удвояване на интервенционните тавани за обезмасленото мляко на прах и маслото

Комисията ще увеличи въведените 109 000 т. и 60 000 т. количествени тавани за обезмасленото мляко на прах и маслото респективно на 218 000 и 100 000 т. 

Заздравяване на позициите на производителите в агрохранителната верига

Ролята и положението на производителите в агрохранителната верига продължава да бъде от голямо значение. Работната група , създадена от комисар Хоган през септември 2015 г. ще предостави през тази есен заключенията и препоръките си относно подобряването на баланса в рамките на веригата. На Съвета  беше решено национални представители на високо ниво да се срещнат с работната група по селскостопанските пазари, за да обсъдят проблемите в млечния сектор. 

Подкрепа за сектора на свинско месо

В отговор на предложенията на министрите за нова схема за частното складиране на свинско месо, комисар Хоган ще обмисли въвеждането на нова схема. Предстои уточняването на подробностите и кога ще бъде въведена. 

Създаването на Обсерватория за пазара на месо

По примера на Обсерваторията за млечния пазар от 2014 г., ще се установи и обсерватория за месните продукти, покриваща говеждото и свинското месо. 

Международна търговия

Комисар Хоган заедно с другите членове на Колежа на комисарите, е решен да подкрепи интересите на ЕС и да намери начин за отварянето на нови пазари за продукти от ЕС, договаряйки в същото време диференцирано третиране на чувствителните продукти. 

Промоции

Промоционалните кампании са ключов инструмент при намирането на нови пазари. Над 110 млн. евро, които могат да бъдат използвани в подкрепа на популяризирането на европейското селскостопанско производство в пределите на ЕС и в трети страни, са на разположение за 2016 г. Към днешна дата е добавена допълнителна сума от 30 млн. евро с оглед пазарните затруднения в тези сектори.

Руската забрана във ветеринарната и фитосанитарна област

Комисията продължава своите усилия за вдигане на руската ветеринарна и фитосанитарна забрана. Въпреки усилията да се осигури бързо възобновяване на търговията между ЕС и Русия, няма резултати. Въпреки това е постигнат значителен напредък при отмяната на неоправдани или диспропорционални фитосанитарни мерки от страна на трети страни, което ще допринесе за значителното увеличение на търговските потоци. Това включва пазарите на Япония, Бразилия, Украйна и  Америка.

Финансови инструменти / Европейска инвестиционна банка / Европейски фонд за стратегически инвестиции

Комисията ще се фокусира върху споразумението си с ЕИБ, с оглед разработването на подходящи финансови инструменти, които да подпомогнат земеделските производители и преработватели да инвестират в своите предприятия за подобряване на конкурентоспособността им или да инвестират в осъществяване на необходимите структурни промени.

Възможностите за инвестиции в сектора на селското стопанство се предлагат и от Европейския фонд за стратегическа инвестиция.

Експортни кредити

Комисията проучва възможността за схема за експортни кредити, която да допълни схемите, които държавите членки прилагат на национално ниво. В това отношение, Генералната дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” засилва контактите си с ЕИБ и съответните агенции в държавите членки.

Сектора на плодовете и зеленчуците

Комисията обмисля да удължи извънредните мерки за плодовете и зеленчуците във връзка с руската забрана, която ще изтече на 30 юни 2016 г.

Развитие на селските райони

Комисията ще работи заедно с държавите членки, за да се види къде и как програмите за развитие на селските райони могат да се адаптират, за да отговорят по-адекватно на настоящата криза.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0