Какво не знам за мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“?

Какво да очакваме по мярка 6.3?

На пресконференция в Международен панаир – Пловдив, Националната служба за съвети в земеделието хвърли някои разяснения  по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Може би е редно да подчертаем – развитие – тъй като мярката ще бъде насочена към вече създадени стопанства, а не тепърва създаващи се. Това е и основната и разлика с мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“, по-добре позната като „Млад фермер“.

Насоки по отношение на кандидатите

Самата мярка е насочена към малките стопанства, които са между 2 000 и 7 999 евро СПО (Стандартен производствен обем), което ще рече голяма част от стопанствата да са вече развити до тези размери, а не тепърва да се създават. Тук наблягаме на факта, че мярката е за развитие, а не за създаване!, което ще рече, че стопанството трябва да е създадено и да получава помощи за развитие, тъй като целта е от полупазарно стопанство да се премине към пазарна политика и следващият ход съответно, да е кандидатстване по инвестиционните мерки. Важно е да споменем и допустимостта на кандидатите. Вече, за финансиране, ще могат да кандидатстват, както ЕООД-та, така и ООД-та – стопанствата, на които ще се вземат под внимание (на всеки един участник в ООД-то) и с над 50% ще влиза в изчислението на общото СПО. Бива ли надхвърлен прагът от 7 999 евро СПОкандидатът вече бива недопустим.

  • Ако сте ФЛ и не сте регистриран като земеделски производител, но имате доходи от земеделска дейност – за предходната година – бихте могли да направите своята регистрация и Вашите доходи ще бъдат разглеждани като приход от земеделска дейност, на база на която ще може да изчислите размера на стопанството си.

Специфика при кандидатстване

Това, което затруднява най-много кандидатите е, изчислението на 33% доход от земеделска дейност за предходната година. Тук ще е добре да разясним: Какво е 33% доход и какво ще бъде взето под внимание?

Основната спънка, за по-голямата част от кандидатите е, че не декларират своите доходи. Това е пречка, тъй като доходите ще се изследват обстойно и няма да се правят компромиси с изкуствено създадени доходи; доходите ще се сформират от реални земеделски дейности, както и от мерките и схемите за подпомагане.мярка 6.3

Всички доходи от аренда на земя, земеделски услуги – от рода на: изсичане, изораване, изкопаване; неземеделски услуги, както и приходи от неземеделски дейности – като търговия на едро/дребно – няма да влизат в графата: Приход от земеделска дейност, а в графата: Приход от други дейности. Към тях ще влизат също така и възнаграждения по трудови/граждански договори; възнаграждения за пенсии, болнични и всички други разходи – не свързани със земеделие.

Важно е да се знае, че минималния СПО от 2 000 евро е единствено доказуем с договори с 5 годишен срок на действие – от датата на кандидатстване, като също така трябва и да е влязъл в сила. Това е изискването за минималната граница, като от нам нататък ще взимат и договори с едногодишен срок за едногодишните култури.

Често срещани казуси:

  1. В договорите се забравя да бъде упоменато – кога влизат в сила, какъв е техния срок (като често е по-кратък или към датата на кандидатстване не съответства). Решението тук е просто: сключва се анекс или допълнение към договора, като се упоменава, че влиза в сила в момента на подписването му, удължаването на срока и др.
  2. По-сложен е казусът, когато съпруг/съпруга имат участие в други дружества, които също имат земеделски стопанства. Това ще бъде обследвано много стриктно, поради зачестилите манипулации и умишлено разделяне на стопанствата, за да бъдат допустими кандидатите.

Пример: Физическото лице: Иван Иванов има земеделско стопанство, с размер измерен в СПО – 3 000 евро, но същия е и собственик на 55% от друго дружество, което има земеделско стопанство (самото дружество – не кандидатът!) с 4 000 евро СПО. Съпругата на Иван Иванов, участва в съвсем трето дружество с 75%, което отново има земеделско стопанство и третото дружество има 3 500 евро СПО.

Изчисления: Взимат се 100% от обема на кандидата; 55% от обема на дружеството, в което участва кандидата и 75% от обема на дружеството, в което участва съпругата му. Общият сбор – надвишава ли 7 999 евро – то кандидатът е НЕДОПУСТИМ!

Не бива да пропускаме!!

Мярка 6.3, често е сравнявана с мярка 141 от Програмен период 2007-2014г., но те се различават коренно. По мярка 141 – сумите не биват възстановявани, но! по мярка 6.3 – сумите подлежат на възстановяване. Това ще рече, че първия транш, който получите, ще подлежи на възстановяване, ако 5 г. не се спазват условията заложени в Бизнес плана. В тази връзка, когато се кандидатства е добре да се внимава, какво се залага в БП занапред като развитие. Важно за БП е жизнеспособността на предприятието, т.е всяка година да се регистрира приход от стопанството; да се достигат различни стандарти и повишаване на СПО.

Може би тук е моментът да споменем, че СПО е допустимо да се формира по 3 начина:

  • с 2 000 евро СПО;
  • с 20% увеличение на земята: например, ако кандидатствате със 100 дка земя, то 20% отгоре са още 20 дка;
  • с 20% увеличение броя на животните от всеки един вид.

Относно достигането на приложимите за Европейската общност и България стандарти, се взима становище от БАБХ, че са постигнати (това е органът, който следи за изпълнението на тези критерии). Ако към момента на кандидатстване, въпросните стандарти не са постигнати, то към момента на кандидатстване за втори транш – трябва задължително да са постигнати.

Както виждате сами, изготвянето на проект по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ крие не малко подводни камъни, които в един момент могат да доведат до отхвърляне на Вашето заявление за подпомагане. За да се избегне загубата на време, усилие и пари, е добре да се обърнете към екип от специалисти, които да са достатъчно подготвени и запознати с изготвянето на проектни предложения; решаването на казуси и управляването на проекти – като цяло. Бихте могли да се обърнете към нашите колеги, които ще направят всичко възможно, за да анализират детайлно Вашия случай и предложат решение за Вашата идея или проблем, както и да изготвят качествено Вашия проект!

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0