Как да присъединим фотоволтаичната централа към енерго – разпределителната мрежа!

Как да присъединим фотофолтаичната централа към енерго – разпределителната мрежа!

Стъпка първа – Заявление за предварително проучване възможностите за присъединяване към електроразпределителната мрежа ( по образец)

Стъпка първа – Заявление за предварително проучване възможностите за присъединяване към електроразпределителната мрежа ( по образец)

 • Наименование, местонахождението и GPS координати на имота;
 • Точен адрес за кореспонденция и електронна поща;
 • Необходима мощност за централата.

Какви документи е необходимо да приложите?

 • Скица на имота;
 • Документ удостоверяващ вещното право върху имота

Какво да очаквате след внасянето на съответната документация?

 • Издадено писмено становище със срок на валидност от една година, което да послужи пред съответните институции, с оглед промяна статута на имота.

Стъпка втора – Искане за проучване на условията за присъединяване към електроразпределителната мрежа (по образец)

Стъпка втора – Искане за проучване на условията за присъединяване към електроразпределителната мрежа (по образец)

Какво е важно да знаете, за да попълните искането?

 • Срок за въвеждане на електрическата централа в експлоатация;
 • Основни технически параметри на централата;
 • Наличие на резервен източник на електроенергия.

Какви документи е необходимо да приложите?

 • Копие от виза за проектиране или одобрен подробен устройствен план (ПУП), съгласно ЗУТ;
 • Документ удостоверяващ вещно право върху имота;
 • Идеен проект на електрическата централа;
 • Описание на резервен източник на електроенергия, ако има такъв, както и режим на работата му;
 • Допълнително поискана техническа информация за електроцентралата, свързана с правилата за управление на разпределителната мрежа.

Какво да очаквате след внасянето на съответната документация?

 • Проучване и съгласуване условията за присъединяване на Вашата електроцентрала към електроразпределителната мрежа, като Ви предоставят писмено становище в срок, съгласно изискванията на нормативната уредба. Срокът на валидност на становището е една година от датата на издаване.

Стъпка три – Искане за сключване на предварителен договор за присъединяване (по образец)

Стъпка три – Искане за сключване на предварителен договор за присъединяване (по образец)

Какви документи е необходимо за приложите?

 • Копие на виза за проектиране или ПУП, съгласно ЗУТ;
 • Удостоверение за актуално състояние на търговеца;
 • Копие на удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по ЕИК БУЛСТАТ (не се изисква, когато възложителят е физическо лице);

Какво да очаквате след внасянето на съответната документация?

 • Изготвяне и предоставяне на предварителен договор за присъединяване на Вашия енергиен обект.

Забележка: Допълнителния фактор, влияещ на сроковете, който трябва да имате предвид, е времето, необходимо за съгласуване на мощността на бъдещата Ви електрическа централа с НЕК и ЕСО.

Важно е да знаете, че:

 • Срокът на валидност на предварителния договор е 2 години;
 • Предварителния договор се сключва преди изготвянето на инвестиционния проект за изграждане или преустройство на електрическа централа;
 • След получаването предварителния договор следва да изготвите и съгласувате проектите на електрическата централа, като заплатите такса по определен ценоразпис.

Стъпка четири – Искане за сключване на договор за присъединяване (по образец)

Стъпка четири – Искане за сключване на договор за присъединяване (по образец)

Искането следва да подадете след съгласуване на проектите и в срок на валидност на предварителния договор.

Какви документи е необходимо да приложите?

 • Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява възложителя;
 • Документи, удостоверяващи правата на възложителя за изграждане на електрическа централа;
 • Одобрен инвестиционен проект – част архитектурна, отнасяща се за монтиране на съоръжението за присъединяване и подход към него;
 • Съгласувани работни проекти – част електрически уредби и инсталации;
 • Разрешение за строеж или за поставяне по реда на ЗУТ.

Какво да очаквате след внасянето на съответната документация?

 • Подготвен проект на договор за присъединяване, като ще отидете до съответното енерго дружество, за да го разгледате.

Забележка: В случай на възникнали нормативни промени и такива във фактическата обстановка е възможно всяка от страните да поиска промяна в условията на присъединяване спрямо предварителния договор.

Стъпка пет – Подписване на Договор за присъединяване и начало на неговото изпълнение.

Стъпка пет – Подписване на Договор за присъединяване и начало на неговото изпълнение.

Какво е важно да знаете?

 • В зависимост от договореното, задължената страна проектира и изгражда съоръженията за присъединяване в съответствие сроковете и осигурява тяхното въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ;
 • Енергодружеството съгласува работните проекти за изграждане на съоръженията за присъединяване;
 • В качеството си на възложител е необходимо Вие да проектирате и изградите електрическите уреди и съоръжения на електрическата централа и свързването и до техническата точка на присъединяване, посочена в договора за присъединяване.

Стъпка шест – Изисквания за фактическо присъединяване на изградената централа

Стъпка шест – Изисквания за фактическо присъединяване на изградената централа

 • След подаване на писмено заявление Вашата електрическа централа и съоражения за присъединяване се поставят под напрежение за 72 – часови изпитания и получаване на документ за въвеждане в експлоатация, при условията и реда на ЗУТ и Наредба 6;
 • Вкючването на електрическата централа в паралел към електрическата мрежа става по установения оперативен начин.

Важно е да знаете, че:

Преди включването на електрическата централа в паралел към електроразпределителна мрежа, като възложител, е необходимо да:

 • Сключите сделка(и) за продажба на произведената електрическа енергия със съответните енерго разпределителни дружества според региона на преференциални цени одобрени от ДКЕВР.

Екипа на Finansirane.eu и консултантска компания „ЕНПРОМ” ООД могат да Ви съдействат, както за подготовката на проекта за финансиране към програма „Развитие на селските райони” Мярка 312 и 311 така и за успешното минаване на горе посочените процедури.

6 Comments
 1. Да, наистина – преписал ги е авторът ит сайта на Е-ОН. Ето от тук:

  http://www.eon-bulgaria-grid.com/bulgarian/grid_connection/grid_connection/connection_conditions_generatrators_renewables.htm

 2. Reply
  Ивайло Янков 09.11.2010 at 13:58

  Здравейте Александър,

  Хубаво е да минава в близост трасе от 20 киловолта. Що касае трафопоста, то най вероятно ще Ви накарат да изградите отделен такъв, който да обслужва централата.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 3. Reply
  Александър Милчев 09.11.2010 at 11:16

  Здравейте,
  Предстои ми избиране на земя за фотоволтаичната централа и ме интересува дали присъединяването става към 20кV-ата мрежа, за да избера такава земя която да е в близост до тази мрежа.

  Благодаря предварително!

 4. Чудесна статия!! Да благодарим на Е.ОН България за формулирането на 6 ясни стъпки по присъединяването, а не на вашите консултанти! Поне да бяхте посочили, че става дума за Североизточна България, а не за цяла Б-я… Преписано и без посочен източник от брошурата на Е.ОН, но вече доста хора се интересуват от това, доста преди вие да публикувате 6-те стъпки на Е.ОН България. И затова хората посещават форума на СТС Солар, защото там светват публиката за въпросите на индустрията, а не преписват дословно и не си приписват чужди заслуги, като например, синтезирането на процеса по присъединяване…

  Късмет с консултирането! Ще ви е нужен

 5. Всичко е написано точно, но имайте впредвид, че това е строеж 3-та категория и за него се изисква въвеждане в експлоатациа от ДНСК или РДНСК, за което ви трябва надзорна фирма с позиции в тези институции.
  Да знаете, че в ЕРП-то ще ви заблудят в самото начало като ви пуснат до договор за присъединяване с липсващи или неотговарящи на изискванията документи и момента в който отидете за да се присъедините за да започнат да ви плащат, ще ви вкарат в един омагьосан кръг който ще ви трябва време да излезнете от него, но то ще е по дълго от срока на договора ви за присъединяване.

 6. Много добра статия, за което искрено благодаря. Статията ясно показвам голямото количество бюрокрация, която оскъпява инвестицията във фотоволтаични централи.

  Тихомир Ипотаплиев

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0