Коментар на Тихомир Тихолов от БАБЕП, във връзка с предстоящите приеми по ПРСР за 2017г.

Здравейте, г-н Тихолов. Надявам се да Ви хващам в настроение за разговори, защото ще обсъдим предстоящите приеми по Програма за развитие на селски райони за 2017г.. Съвсем скоро, обект на публично достояние стана Индикативната годишна работна програма. Ще ни кажете ли кои мерки се очаква да отворят за прием догодина?

Здравейте и благодаря за поканата. Ще говоря по същество – това е една наситена от към мерки програма, както по отношение на земеделски и неземеделски дейности – за частни проекти, така и по отношение на проекти, по които конкретни бенефициенти могат да бъдат общини, читалища, местни поделения на вероизповедания, юридически лица с нестопанска цел и прочие. Годината ще бъде благодатна за кандидатите по мярка 6.1, която е добре позната като „Млад фермер“; мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – част от Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства; мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, която очаквахме към края на 2016г.; мерки, свързани с инвестиции в създаване/подобряване на малка по мащаби инфраструктура и съответно поддържане/възстановяване на културно и природно наследство на селата и така дългоочакваните мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговия на горски продукти“, която е позната на повечето бенефициенти като мярката, по която ще бъдат допускани инвестиции в цехове за производство на пелети и съответно желаната мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Запазихте за последно мярка 6.4, която голяма част от нашите читатели свързват с инвестициите в „къщи за гости“. При предходната ни среща, когато дадохте разяснения за мярка 4.1 и по-конкретно инвестициите в птицевъдни ферми, Вие предвидихте, че мярката няма да отвори за прием през 2016г.. Кога се очаква да се случи това и при какви условия?

Инвестиции в „къщи за гости“ не са единствените допустими такива по мярката. Тя позволява бенефициентите да правят инвестиции в неземеделски дейности – в пекарни или цехове за кабели например, като през този прием най-вероятно ще се приоритизират инвестиции, които ще бъдат ефективни и ефикасни при развитието на населените места под обхвата на селските райони и които ще създават заетост. Очаква се мярката да стартира с близо 50 млн. евро бюджет през месец ноември 2017г., с минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект от 10 000 евро и максимален от 200 000 евро, като съотношението ще се запази: 75% – безвъзмездна финансова помощ и 25% – съфинансиране. Нека кандидатите по тази мярка помислят за инвестиция – различна от „къща за гости“, която ще им даде приоритет пред този тип инвестиции и ще спомогне за развитието на районите. На по-късен етап ще можем да определим за кои типове проекти ще се дава въпросния приоритет и при какви условия.

През 2017г. ще отвори за пръв път и мярката, по която ще се финансира изграждането на цехове за производство на пелети. Какво можем да очакваме при нея?

През този програмен период, ПРСР така да се каже „отдели“ този тип инвестиции от мярка 4.2 и може да се каже, че бе „създадена“ мярка, която да обръща специално внимание на инвестиции в технологии за лесовъдство и преработка на горски продукти. Финансиране ще бъде отпуснато за изграждане/подобрение на сгради и недвижими активи за първична преработка на дървесина; за закупуване на земя, която обаче да бъде пряко свързана с изпълнението на проекта; разбира се закупуването на нови машини и оборудване за преработка на дървесина, както и недървесни горски продукти; закупуване на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника, както и оборудване за сеч, извоз, товарене или транспорт на дървесина; ще бъдат допустими и разходите за консултантски и друг тип предпроектни услуги. Тук помощта ще бъде в размер на 50% за проекти намиращи се в селските райони и 40% – за проекти извън тях, с минимален размер на общите допустими разходи от 5 000 евро и максимум – съответно от 500 000 евро.

Можете ли да направите предположение, кои ще бъдат най-желаните инвестиции през следващата година?

Трудно е да се даде отговор на този въпрос, който да отговаря на 100% от истината, защото хората имат различни идеи за свое бизнес начинание, а и го има момента, че те вече са уморени от чакане. Най-вероятно ще има наплив на проекти за „къщи за гости“ – което е очаквано, понеже за последните 3 години това е първия прием по мярка 6.4, а все пак е желана инвестиция от голяма част от кандидатите по мярката. Нека се има предвид, че тези проекти ще бъдат финансирани при изключително ограничени условия. Според последната подадена информация от Министерството, това ще се случва само ако инвестицията ще се реализира в район, селище или община, които по статистика и икономическо развитие са  с основен поминък алтернативен туризъм. Такъв списък към момента не е известен, но се очаква до края на първото тримесечие да бъде публикуван за обществено обсъждане и едва, когато това се случи ще можем да направим по-сериозен анализ. Друга желана инвестиция е тази в изграждането на цех и производството на пелети, което е обещаващ бизнес. Нека припомням, че пазарът е с постоянен ръст в Европа и всички индикатори показват стабилен ръст, като тук се отчита, че търсенето е по-голямо от предлагането. Все още желани инвестициите в мандри, а особено интерес последните месеци предизвикват дестилериите и пакетиращите предприятия. Всичко това е субективно казано и на база вътрешните анализи, които сме правили.

Благодаря Ви за информацията, която ни предоставихте на този етап от време. Можете ли да препоръчате нещо на бъдещите бенефициенти?

Ще им препоръчам да си изяснят идеята и да я формулират конкретно и точно, за да не губят излишно време преди приемите –  в малки неточности, които могат да се окажат „препъни камъни“ и да забавят изготвянето и дори входирането на самия проект. Това мога да препоръчам и съответно да пожелая успех на всички кандидати.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0