Комисия ще прави предварителен подбор на проектите по инвестиционните мерки от ПРСР

Законопроект променя схемите за кандидатстване: за компенсаторните мерки – през ИСА, за инвестиционните – през ИСУН

За инвестиционните мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) – 4.1, 4.2, 6.1 и др. ще се кандидатства през Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), а за компенсаторните мерки – през Интергирарана система за администриране и контрол (ИСАК). Това една от основните промени в проекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Законопроектът е внесен в парламента от група депутати.

Компенсаторните мерки са тези за агроекология, биологично земеделие, Натура 2000, необлагодетелствани райони, залесяване и хуманно отношение към животните.

Друга промяна, заложена в законопроекта, е, че в едноседмичен срок след приключване на приема на проектни предложения, Управляващият орган на ПРСР (дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХГ -б.р.) или директорът на ДФ „Земеделие“ назначават комисия, която извършва предварителен подбор за съответната подмярка. До един месец същата комисия трябва да оцени и класира проектите, заедно с получените точки по всеки критерий, и да публикува това на интернет страницата на съответната администрация. Възражение ще бъдат приемани в едноседмичен срок след публикуването на списъка. Друга, специално създадена комисия ще разглежда възраженията и ще се произнася до две седмици.

Едва след като се спази тази предварителна процедура ще бъде изготвен списъкът с проектните предложения, които имат шанс да получат финансиране при 130% бюджет.

Промените в закона предвиждат създаването на две нови наредби. Едната е за условията и реда за изплащане на безвъзмездна помощ или за намаляване или отказ за финансиране. Втората е за условията, проверките и реда за установяване на изкуствено създадени условия.

Друга новост е в законопроекта е, че заповедта на земеделския министър за одобрение на окончателния слой на Системата за идентификация на земеделските парцели ще се публикува в „Държавен вестник“.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0