Комитетът за наблюдение на ПРСР намали интензитета на мярка 6.4

По време на осмото си заседание Комитетът за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за програмен период 2014-2020 г. одобри Индикативната годишна работна програма за 2018 г. на ПРСР (2014-2020). Участниците взеха решение интензитета на финансовата помощ по подмярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ да бъде намален от до 75% на до 50%, съобщиха от пресцентъра на министерството на земеделието, храните и горите. Димитър Конев, консултант от компания „Новек“, коментира решението като много добро. „Това ще даде възможност да бъдат финансирани проектите на повече кандидат бенефициенти“, каза той. „Интересът към подмярката е изключително висок и затова е важно по-голям брой от планираните инвестиции да получат получат възможност да бъдат осъществени, макар и с намалена база за подпомагане“, заяви консултантът.

На заседанието беше одобрен и обхватът на  дейностите, за които ще бъде обявен втория прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. С оглед на ограничения финансов ресурс, по подмярката ще бъдат стартирани само дейности, свързани с реконструкция на уличната мрежа, образователна инфраструктура (училища и детски градини) и общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност. Допускат се и дейности за обновяване на обществени зелени площи – паркове, градини, както и изграждане на малка по размер спортна инфраструктура. Комитетът одобри и промяната в критериите за подбор на проектните предложения по дейностите, предвидени за стартиране в рамките на втория прием по подмярката.

Предвид предстоящото обявяване на прием на заявления за подпомагане по мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“, на заседанието се приеха и предложените от Управляващия орган критерии за подбор на проектните предложения.

Участие в заседанието взеха министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, ресорният заместник-министър д-р Лозана Василева, представители на Държавен фонд „Земеделие“, Министерски съвет, браншови и  партньорски организации, неправителствения сектор и академичните среди.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0