Мярката за малките стопанства – 4.1.2., е на ход. Публикувани са насоките

Инвестиционната подмярка 4.1.2, която е за малките стопанства, е на ход. Земеделското министерство публикува насоките за кандидатстване на сайта си.

Бюджетът на подмярката е 24 447 500 лв. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 2 444,75 лева, а максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 48 895 лева. За проекти представени от признати групи/организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020 г. максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 136 906 лева.

Право да кандидатстват имат стопани със стандартен производствен обем на стопанството си от 6 хил. до 7 999 евро. Над 50% от стопанството трябва да е от секторите Животновъдство, Плодове и зеленчуци или Етерично-маслени култури. Фермерите трябва да докажат, че 33 на сто от получените приходи през предходната година са от земеделие.

Интензитетът на помощта е 60 процента, но може да нарасне до 80 на сто.

По подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

а) модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи или

б) подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията, или

в) създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, или

г) повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, или

д) производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства, или

е) инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, или

ж) инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства, или

з) изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0