Мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата”

Мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата“ по

Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и

маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“

Подпомагат се проекти, насочени към изграждане, разширяване, оборудване и модернизация на производствени мощности. Инвестициите трябва да допринасят за постигане на една или повече от целите на мярката, както следва:

1.       Разнообразяване на производството, насочено към нови видове и производство

на видове с добри пазарни перспективи;

2.       прилагане на методи за производство на аквакултури, чувствително намаляващи

отрицателното въздействие или повишаващи  положителните ефекти върху

околната среда, в сравнение с обичайните практики в   сектор „аквакултура“;

3.       подпомагане на традиционните аквакултурни дейности, които са важни за

запазването и развитието едновременно, както на икономическите и социалните

аспекти, така и на околната среда;

4.       подпомагане закупуването на оборудване за предпазване на стопанствата от

диви хищници;

5.       подобряване на условията на труд и безопасност на заетите в сектор

„Аквакултура“

За всяка мярка от Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ се кандидатства с отделен проект!!!

За финансово подпомагане по реда на тази наредба с нов проект се

кандидатства след извършване на окончателно плащане по предходен проект;

Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстват

едновременно по повече от една мярка от ОПРСР с отделни проекти, съгласно

условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативната

програма.

Безвъзмездна финансова помощ сe предоставя за проекти за инвестиции в

аквакултура по следните сектори:

Сектор 01 – Увеличаване на производствения капацитет чрез изграждане на

нови производствени мощности за отглеждане и развъждане на аквакултури.

Сектор 02 – Промяна на производството в резултат на разширяване и/или

модернизация на съществуващи стопанства.

Сектор 03 – Изграждане и/или реконструкция на стопанства за производство

на зарибителен материал.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на

наличния бюджет въз основа на финансовото разпределение, посочено в Глава 7 на

ОПРСР.

o   Най-малко 50 на сто от бюджета по тази мярка се предоставя на микро и

малки предприятия;

o   Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 60 на сто от размера на

одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от левовата

o   равностойност на 1 000 000 евро, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на

сто от държавния бюджет на Република България;

o   За предприятия  със състав по-малък от 750 души или с оборот под 200 млн. евро, безвъзмездната финансова помощ е в размер на 30 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от левовата равностойност на 1 000 000 евро, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България;

o   Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не

трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро;

o   Предварителните разходи по чл. 17, ал. 2, т. 6 са в размер до 5 на сто от

размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от

левовата равностойност на 25 000 евро;

o   Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за целия

програмен период за един кандидат по дадената мярка, е левовата равностойност на

2 000 000 евро

(1) За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:

o   физически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на

Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските

производители (Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999 г.);

o   юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския

закон или Закона за кооперациите.

(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:

да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по

реда на чл. 25 от ЗРА за съществуващи обекти, които са предмет на

подпомагането;

o   за съществуващи обекти, предмет на подпомагане, да са регистрани по чл. 137

o   Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

o   да нямат изискуеми публични задължения към държавата;

o   да нямат изискуеми задължения към Изпълнителна агенция по рибарство и

аквакултури /ИАРА/ и ДФ „Земеделие“;

o   да са микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за малките и

средните предприятия (ЗМСП), съгласно Декларацията за обстоятелства по чл.

3 и 4 от ЗМСП (Приложение № 4);

o   предприятия, които не попадат в дефиницията на т. 5, да са със състав по-

малко от 750 души или с оборот под 200 млн. евро.

(3) Кандидатите по ал. 1, т. 2 трябва да отговарят и на следните изисквания:

o   да не са обявени в несъстоятелност или да са в открито производство по

несъстоятелност;

o   да не са в производство по ликвидация (с изключение на еднолични търговци

/ЕТ/);

o   заедно или поотделно един или повече държавни органи не трябва да

притежават повече от 25 на сто от капитала или да контролират пряко или непряко

повече от 25 на сто от броя на гласовете в общото събрание на юридическото лице –

кандидат;

o   ЕТ и юридическите лица да са вписани или заявили вписване в Търговския

регистър към Агенцията по вписванията.

(4) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати,

които са били или в момента се намират в процедура по възстановяване на отпусната

безвъзмедна финансова помощ, в резултат на преместване на производствена дейност

Екипа на Finansirane.eu може да Ви съдейства при разработката и управлението на проекта към съответната програма

4 Comments
 1. Reply
  Ивайло Янков 24.01.2011 at 12:27

  Здравейте Светослав,

  Що касае статута на земята зависи от техническото съоръжение, което ще се изгражда. Ако законовото се изисква определена категория строеж по ЗУТ, то най вероятно ще е необходимо земята да бъде в регулация.

  Програма, която финансира проекти в сферата на аквакултурите е „Аквакултури“

  Трябва да знаете, че нещата не са никак прости от към изискване на проекта документация (технологичен проект, технически проект за съоръжението, архитектура и т.н.)

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 2. Zdraveite, molq da me izvinite za latinizata.
  Imam zemedelska zemq v zemli6teto na selo tarnichane obshtina pavel bamq. v blizos do imotami granich s dve reki, iskam da razbera kakuv statut na zemqta e neobhodim za sazdavaneto na razvudnik na pasturva, BALKANKA, i mogali da kandidatstvame po programite kato razshirim segash nata si deinost ili trqbva da registrirame nova firma.
  Bih vi bil mnogo zadulwen otnosno otnosno pomosht v naso4vaneto ,kum
  organizaziq koqto podpomaga takiva laizi kato men,otnosno izgotvqneto na dokumenti ,proekt i tam kakvoto e neobhodimo za kandidatstvane
  S uvawenie: Svetoslav

 3. Reply
  Ивайло Янков 25.05.2009 at 9:06

  Здравейте Весела,
  ЕООД, може да кандидатства, както и трябва да се регистрираш, като производител на риба но това става бързо в местните звена на ИАРА, където ще си внесеш проекта.

  Екипа на Finansirane.eu може да ти съдейства при подготовката на проекта към съответната програма!

  ПС: Ние в момента разработваме проекта за изграждане на наша „Акваферма”, край Шумен

 4. Бих искала да попитам за повече информация за тази програма. Пише, че юридически лица могат да кандидатстват- това включва ЕООД, нали? Какво друго първоначално условие трябва да изпълня, за да отговарям на критериите? Ако кандидатствам с проект за изграждане тепърва на стопанство за аквакултури, трябва ли да съм регистрирана като производител на риба и други водни организми? Още, можете ли да ми дадете повече информация за фирми, изготвящи подобни проекти и евентуално цените за изготвяне на проекта. Благодаря предварително!

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0