На вниманието на кандидати по ПРСР: Индикативен график за прием на заявления за подпомагане за 2017 г. – част I

Имате идея – сега е времето да започнете подготовка за реализацията й.

До края на 2017 г. предстоят приеми по няколко големи и предизвикващи широк интерес мерки от Програма за развитие на селските райони за периода на прилагане 2014-2020. В настоящия материал, ще Ви запознаем с времевите възможностите за внасяне на проектни предложения по мерките, за които се очаква прием в следващите месеци, както са обявени към настоящия момент в графика, публикуван от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

С голям интерес се очаква мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства към ПРСР 2014-2020г. Според актуалния график за прием на заявления, възможност за кандидатстване ще има съвсем скоро – в периода между август и септември. От финансиране по тази мярка могат да се възползват  земеделски производители, които имат икономически размер на стопанството в границите от 6000 до 7999 евро СПО, искащи да инвестират в повишаване производителността на труда и качеството на разширяване на производството;  създаване и/или презасаждане на трайни насаждения; реконструкция и строителство на сгради за отглеждане на добитък;  постигане съответствие с нововъведените стандарти в ЕС, приложими за съответните стопанства. Важно да уточним е, че производството на кандидатите следва да е в секторите „плодове и зеленчуци“ и „етерично-маслени и лекарствени култури“, а самите кандидати – да са получили минимум 33% от общия  си доход за предходна година от земеделски дейности. Следва да уточним, че няма да се подпомагат бенефициенти одобрени по мярка 112 „Създаване на млади фермери“ от ПРСР за периода на прилагане 2007-2013 г.

Особено важна мярка, по която ще се осъществи прием през есента е 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”. Обхватът на мярката, от гледна точка на допустими кандидати и допустими разходи, е широк като максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат е левовата равностойност на 2 000 000 евро. Проектните предложения,  според графика на МЗХГ, ще могат да се подават от началото на месец септември до края на месец октомври. Очаква се голям брой на желаещите да се възползват от възможностите за преработка, предоставяни именно по тази подмярка, което обуславя необходимостта от една солидна предварителна подготовка на проектните предложения, която е съвсем подходящо да започне сега.

Следващата мярка от ПРСР 2014-2020, по която ще се осъществи прием е 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери”. Проектните предложения ще се приемат от края на месец август и през почти целия месец септември, като точните дати предстои да бъдат конкретизирани от МЗХГ. Помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители, на възраст от 18 до 40 години, към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални умения и компетенции, а икономическият размер на стопанството следва да е в границите между 8000 и 16000  евро СПО.

 

2 Comments
  1. Reply
    Мартин Костов 27.06.2017 at 22:44

    Здравейте
    За кога се очаква да започне приема по мярка 6.4?

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0