Нови възможности за предприемачество

Управляващият орган на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“

Целта на процедурата е подготовката на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане. Чрез процедурата за подбор на проекти „Подкрепа за предприемачество” се цели да се предостави и съвкупност от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност.

В направените промени в Условията за кандидатстване се предвижда нов подход от страна на УО от гледна точка на облекчаване и подкрепа на бенефициентите. При подбора на проектите водещ критерии ще бъде оценката на качеството на проектните предложения, а не административната оценка на кандидатите. С направените промени в Условията за кандидатстване  ще се осигури възможност за конкуриране на качествените проектни предложения по време на техническата и финансовата оценка.

Допустими кандидати

  • Центрове за развитие на предприемачеството
  • Социални партньори
  • Финансови институции

Всички дейности заложени в проектните предложения трябва да са свързани с :

  • информиране и мотивиране за развитие на самостоятелна стопанска дейност
  • Обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес умения
  • Разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения)

Безвъзмездната финансова помощ за един кандидат е в границите от  100 000 лв. до 391 166 лв.

Общият бюджет на процедурата е 5 000 000 лв.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 02.10.2017 г., 17:30 часа.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0