Обобщения за мярка 4.1: Най-много договори за плодове и зеленчуци, най-голяма субсидия за животновъдство

На първо място по брой на одобрените проекти е област Пловдив, първа по спечелено финансиране е област Пазарджик

Анализ на ДФ „Земеделие“ за първия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от пролетта на 2015 г. показва, че най-много са одобрените проекти на производителите от сектор Плодове и зеленчуци. Най-високият размер на субсидиите обаче е в сектор Животновъдство.

След приключване разглеждането на заявленията за тяхната допустимост към септември 2017 г. по подмярката има сключени 939 договора с одобрени инвестиционни разходи 603 183 859.55 лв. и одобрена субсидия на стойност 365 779 453.14 лв. Водеща да е област Пловдив със 76 бр. сключени договори и с одобрена субсидия от 27 888 776.01 лв. На първо място по размер на одобрените субсидии е област Пазарджик, към която се насочват 30 979 757.75 лв. София (град) е на последно място само с един договор с одобрена субсидия 1 844 255. 57 лв.

Броят на договорите с инвестиции в сектор „Плодове и зеленчуци” са 393 или около 41,85% от всички сключени договори за подпомагане. Съответно одобрената субсидия е 136 575 470.26 лв., което е 37,34% от
общо одобрената субсидия на всички проекти по приема. Най-много одобрени в сектор „Плодове и зеленчуци” са в област Бургас – 36 договора, а най-малко в София град и обл. Смолян – по един договор. В процентно отношение одобрените проекти по области показват, че макар област Бургас да е с най-голям процента на одобрени проекти – 9.16%, не там е най-висок процента на одобрените субсидии, а в област
Пловдив (7.29%). А област Смолян е на последното място с 0.25% по брой проекти и с 0.03% на одобрените субсидии.

По отношение на проектите, одобрени за подпомагане в сектор „Животновъдство” броя на подписаните договори за подпомагане е 332 или 35,36% от общия брой на сключените договори. Одобрената субсидия за тези проекти е в размер на 150 582 570.07 лв., което прави 41,17% от общата одобрена субсидия за целия прием. Най-голям брой договори са сключени за област Плевен – 30 бр., а най-малък брой договори са подписани за област Смолян – само 3.

Най-голям дял в сектора от одобрените средства държи област Пазарджик, а най-малък в област Варна – 0.87% от общо одобрените субсидии в сектора.

Общият брой на одобрените проекти и получили точки по критерии за оценка в сектор „Етерично – маслени и медицински култури” е 84, което прави близо 8,95% от общия брой подписани договори. Договорената субсидия е в размер на 23 560 347.52 лв., което представлява 6.44 % от общо одобрената субсидия за целия прием.

Най-много са договорените проекти в области Пловдив и Стара Загора – по 14 броя. С по 1 договор са области Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Като се добави и фактът, че в област Видин договорите са само два, може да се стигне до извода, че за този приоритетен сектор Северозападен район е най-слабо представен.

Най-голям дял одобрени проекти има в области Пловдив и Стара Загора – с по 16,67% от общо
одобрените за този сектор, а най-голям дял одобрена субсидия е в област Силистра – 11.77% от общите одобрени субсидии за сектора. За област Силистра е характерно, че по брой одобрени проекти областта е на 4-то място след област Пазарджик, където одобрената субсидия я 11.55% от общо одобрената за сектора. Най-малък дял одобрена субсидия е тази за областите Монтана и Плевен, като общо за двете делът е малко над
1%, но това се дължи на липсата на интерес към този сектор.

14 са одобрените проекти с комбинация от инвестиции и дейности изцяло в повече от един от
приоритетните сектори. Проектите са разпределени в 11 области с общо одобрена субсидия 3 690 755.26 лв.

Класираните проекти извън приоритетните сектори са общо 116. Това са проекти свързани със зърно производство – пшеница, царевица, слънчоглед, ечемик, фуражи – люцерна, сено, винени лозя, отглеждане на гъби и др. Техният дял от общо одобрените заявления за подпомагане е 12.35%, а одобрената субсидия за тях е 51 370 310.03 лв. или 14,04% от бюджета за първия прием по подмярка 4.1.

При сключените договори извън приоритетни сектори най-голям е броя на тези в област Хасково – 17, а по един договор има в области Велико Търново, Добрич, Кърджали, Кюстендил и Перник. Най-голям е относителния дял на одобрената субсидия в област Плевен – 11.41%, а под 1% са в области Велико Търново, Добрич, Кърджали, Кюстендил и Перник.

Проектите с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти или в преход към биологично производство са 404 броя. Те са с одобрени субсидии на стойност 132 832 553.58 лева, което е около 43% спрямо броя на всички одобрени и 36.3 % спрямо общо одобрената субсидия.

Най-много одобрени проекти, като брой, свързани с биологично земеделие има в област Хасково – 38, на обща стойност на заявената субсидия 11.700 млн. лв., а най-малко в област Смолян и Перник по 1 брой със стойност на заявената субсидия съответно 351 027.00 лв. и 54 906.47 лв.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0