Общините правят 5 типа грешки, когато кандидатстват по мярка 7.2

Във връзка с очакваните втори приеми по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от ПРСР 2014-2020 Държавен фонд „Земеделие” подготви анализи на най-често допускани грешките при проектни предложения по тези подмерки от първите приеми – виж ТУК.

Основна цел на анализите е подпомагане изготвянето на проектните  предложения чрез представянето на обобщена информация на бъдещите кандидати за често допусканите грешки, както и предоставяне на допълнителна информация при подаването на заявленията за подпомагане по съответните подмерки.

Анализите имат единствено информативен и препоръчителен характер с цел намаляване на срока за разглеждане на заявленията за подпомагане чрез намаление на забележките към проектните предложения.

Масовите грешки в общинските проекти са описани в 5 раздела: Грешки, свързани с допустими и недопустими разходи; Грешки, свързани с представените документи; Грешки, свързани с попълването на таблица за допустимите инвестиции; Грешки, които водят до промяна в критериите за оценка; Други грешки.

В публикувания анализ се вижда, че областта с най-голям брой подадени проекти при предходния прием, е София. Оттам са входирани 88 заявления с общ размер на заявената субсидия 251 376 003,60 лв. Втора по активност е област Благоевград с 58 проекта и поискана помощ от 102 729 433,08 лв. Най-висока субсидия след област София е потърсена чрез 45-те проекта от област Пловдив – 139 378 246,78 лв. За най-ниско подпомагане са кандидатствали общините от област Кюстендил, които с 15 проекта са поискали 22 048 295,44 лв.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0