ОП “Рибарство и аквакултури”

По тази програма могат да кандидатстват, Асоциации или организации на производителите, Асоциации на рибари и собственици на риболовни кораби, Ветеринарни власти; Екологични организации, (общини), Научни организации, НПО, свързани с рибарството, Организации на производителите, администрация /ИАРА/, Организации признати от Министъра на земеделието и продоволствието като Организации на производителите, Частни и публични компании в подсектор аквакултура,

Наредби, които са обнародвани в „Държавен вестник“ и може да се кандидатства по тях в момента по:

Приоритетна ос 1: Развитие на аквакултурите, преработвателната промишленост и маркетинга

Ще бъде осигурена финасова подкрепа за закупуване на оборудване, необходимо за намаляване влиянието на риболовната активност върху местообитанията и морското дъно и видовете, които не са от интерес за стопанския риболов, както и инвестиране в риболовни приспособления с по-висока селективност. Също така трябва да се осигурят модерно оборудване за риболовните кораби, безопасност на навигацията и подобряване условията на работа, както и инвестиране в средства за подобряване  качеството на продукцията.

Поставените цели са насочени към повишаване качеството на продукцията и технологичното ниво, прилагане на добрите производствени практики, система за мониторинг на качеството, санитарни и хигиенни мерки.

Приоритетна ос № 2: Развитие на аквакултурите, преработвателната промишленост и маркетинга:

Подкрепа за устойчиво развитие на българските аквакултури за производство на по-голям асортимент от видове риба с по-висока стойност, по-голяма продукция за пазара, по-голямо производство на зарибителен материал за преработвателната промишленост, както и засилване дейността на преработвателната 62 промишленост, съобразно стандартите на ЕС и високо равнище на пазарните услуги.

Приоритетна ос № 3: Насърчаване на дейности от общ интерес

 • Риболовни пристанища и лодкостоянки

За да се осигури дългосрочна конкурентоспособност на пристанищата, трябва да се изградят всички необходими съоръжения (електронни услуги, фабрики за ледледогенератори, вода, гориво и др.) от риболовните кораби до доковете.

 • Разкриване на нови пазари и промоционални кампании

Нужни са и рекламни кампании за предлагането на риба и рибни продукти. За създаването на продукти, конкурентни на европейския пазар, производството трябва да изпълнява стандартите за качество, изисквани от ЕС с оглед безопасността на хранителните продукти и контрола върху тях.

 • Организации на производители

Основните цели на подобряване управлението на ресурсите са да се запази 65 биологичното разнообразие, устойчивата експлоатация на естествените местообитания, дивата флора и фауна, както и екологичното обновяване на разрушените системи.

 • Устойчиво развитие на рибарските области

България определи 6 – 7 потенциални зони, които ще се облагодетелстват от тези мерки. Всики тези зони трябва да са с ниско население, значителен процент от жителите им да са ангажирани в рибарския сектор, а рибарската активност да е в упадък. Населението в тези области трябва да е по-малко от 100 000 жители.

Приоритетна ос № 4: Устойчиво развитие в рибарските областите

Финансира развитието на областите със значително равнище на заетост в рибарския сектор чрез осъществяването на действия за развитие на рибарството, основаващи се на подхода „отдолу-нагоре“.

Приоритетна ос № 5: Техническа помощ

 • Оценки, експертизи, статистики, обучения и изследвания от общ характер, отнасящи се до функционирането на ЕФР.
 • Мерки за информираност на партньорите, бенефициентите, цялата общественост за възможностите за кандидатстване за усвояване на средства.
 • Мерки за разпространяване на информация, за изграждане на информационна мрежа, за поощряване сътрудничеството и обменът на опит в рамките на общността.
 • Внедряване и експлоатация на информационнатизирана система за управление, изпълнение, инспекция и оценка на Оперативната програма.
 • Подобряване методите за оценка и обмен на информация за най-добрите практики.

Изграждане /на транснационално ниво и на ниво Общност/ на мрежи от действащи лица по отношение трайното развитие на риболовните зони с цел облагодетелстване обменът на опит по отношение прилагането на най-добри практики и стимулиране трансрегионалното и транснационално сътрудничество и разпространяването на информация.

7 Comments
 1. Reply
  Ивайло Янков 27.05.2010 at 17:12

  Здравейте Краси,

  В зависимост от това, за какво точно искаш да кандидатстваш програма „Аквакултури“ трябва да избереш подходящата за теб мярка.

  Мярка 2.1. Производствени инвестиции в аквакултурата

  Мярка 2.6. Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 2. Здравейте! Може ли да ми кажете чрез какви програмни документи в България се осъществява финансирането от ЕС на развитието на рибарството и аквакултурите?

 3. Reply
  Иавайло Здравков 04.02.2010 at 10:55

  Здравейте EGOIST,

  Програмата по която може да кандидатствате за изграждане и/или реконструкция на съществуваш такъв е програма „Аквакултури”.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 4. Здравейте ,
  Искам да попитам в каква програма мога да кандидатствам за финансиране на рибарник. БЛАГОДАРИЯ ВИ предварително!

 5. Reply
  СТЕФАНОВА 27.10.2009 at 16:08

  Здравейте!Синът ми е студент в ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ със специалност
  РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРИ.Как мислите дали ще имат реализация тези деца???????????2

 6. Здравейте г – н Власев,
  По програма „Аквакултури” не може да бъде финансирана ферма за жаби. Програмата, която финансира такива проекти се казва „Развитие на селските райони”

 7. Въпросът ми е следния.
  Отглегдането на жаби попада ли в тази програма?
  Също така и създаването на кланница за съответните.

  Благодаря предварително

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0